This paper presents a semi-analytical solution of a set of partial differential equations describing the transient temperature field in a parallel-flow three-fluid heat exchanger. The set of partial differential equations is Laplace-transformed and the resultant set of ordinary differential equations is solved analytically. The inverse of the solution is obtained numerically. Exemplary calculations are performed for the case of a step change in the inlet temperature of one fluid and steady state initial conditions.

(W pracy przedstawiono półanalityczną metodę rozwiązywania układu równań różniczkowych cząstkowych opisującego niestacjonarne pole temperatury w równoległoprądowym trójczynnikowym wymienniku ciepła. Układ równań różniczkowych cząstkowych poddano transformacji Laplace'a, w wyniku czego otrzymano układ równań różniczkowych zwyczajnych, który rozwiązano analitycznie. Rozwiązanie w dziedzinie oryginału uzyskano poprzez numeryczne odwrócenie obrazu. Przeprowadzono przykładowe obliczenia dla przypadku skokowej zmiany temperatury wlotowej jednego z czynników i stacjonarnych warunków początkowych.)