The manual contains 159 problems and examples from thermal engineering, divided into 14 subject groups: [1] Conversion of units, [2] Thermal equation of state, [3] Specific heat and the first law of thermodynamics, [4] Entropy and the second law of thermodynamics, [5] Gas mixtures, [6] Ideal gas processes,[7] Water vapor, [8] Humid air processes, [9] Flow of gases and vapors, [10] Compressors, [11] Heat engines and thermal power plants, [12] Chłodziarki i pompy ciepła, [13] Spalanie, [14] Wymiana ciepła. Wszystkie zadanie zaopatrzone są w odpowiedzi umieszczone w końcowej części podręcznika, trudniejszym zadaniom towarzyszą wskazówki zgromadzone w specjalnej sekcji. Rozwiązania wybranych zadań (przykładów) podano w całości. Podręcznik zawiera także tablice wybranych właściwości cieplnych różnych substancji, m.in.: gazów doskonałych i półdoskonałych, pary wodnej, powietrza suchego i wilgotnego, czynników chłodniczych, metali i niemetali, produktów spożywczych.