Podręcznik zawiera 159 zadań i przykładów z techniki cieplnej, podzielonych na 14 grup tematycznych: [1] Przeliczanie jednostek, [2] Termiczne równanie stanu, [3] Ciepło właściwe i pierwsza zasada termodynamiki, [4] Entropia i druga zasada termodynamiki, [5] Roztwory gazowe, [6] Charakterystyczne przemiany gazów doskonałych i półdoskonałych, [7] Para wodna, [8] Powietrze wilgotne, [9] Przepływ gazów i par, [10] Sprężarki, [11] Silniki i siłownie cieplne, [12] Chłodziarki i pompy ciepła, [13] Spalanie, [14] Wymiana ciepła. Wszystkie zadanie zaopatrzone są w odpowiedzi umieszczone w końcowej części podręcznika, trudniejszym zadaniom towarzyszą wskazówki zgromadzone w specjalnej sekcji. Rozwiązania wybranych zadań (przykładów) podano w całości. Podręcznik zawiera także tablice wybranych właściwości cieplnych różnych substancji, m.in.: gazów doskonałych i półdoskonałych, pary wodnej, powietrza suchego i wilgotnego, czynników chłodniczych, metali i niemetali, produktów spożywczych.