Osoby zainteresowane wykonywaniem doktoratu w Zakładzie Energetyki Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa i Energetyki na Wydziale Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej proszę o kontakt.

Kandydaci powinni mieć ukończone studia magisterskie lub być studentami ostatnich lat takich studiów (preferowany profil mechaniczny studiów), legitymować się dobrymi wynikami w nauce, zwłaszcza z przedmiotów ścisłych, oraz mieć uzdolnienia i zamiłowanie do pracy naukowej.

Tematyka doktoratu byłaby związana z modelowaniem matematycznym procesów cieplnych zachodzących w maszynach i urządzeniach cieplnych.