Składniki energii układu

Opis/uwagi

Energia układu termodynamicznego jest sumą: makroskopowej energii kinetycznej, makroskopowej energii potencjalnej i reszty nazwanej energią wewnętrzną.
Dostarczanie ciepła do układu zwiększa jego energię wewnętrzną.
Działanie na układ siły zewnętrznej powoduje wzrost prędkości układu, a tym samym zwiększenie jego makroskopowej energii kinetycznej. Siły zewnętrzne działające na układ mogą powodować wzrost jego energii wewnętrznej, np. siła działająca na tłok w układzie cylinder - tłok powoduje kompresję czynnika zawartego w cylindrze i wzrost jego energii wewnętrznej.


Uruchom animację