Równowaga termodynamiczna


Opis/uwagi

Na początku przemiany metale mają różne temperatury i są od siebie odizolowane termicznie (przegrodą adiatermiczną). Po usunięciu przegrody i zetknięciu metali, następuje przewodzenie ciepła od metalu o wyższej temperaturze do metalu o niższej temperaturze. Po pewnym czasie metale osiągają stan równowagi termicznej, tzn. ich temperatury są takie same. Zmiany temperatury metali są szybsze na początku procesu, gdy różnica pomiędzy ich temperaturami jest większa. Temperatura równowagi mniej się rożni od temperatury początkowej dla ciała o większej pojemności cieplnej (m⋅c).

Uruchom animację