Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zainteresowania naukowe


  • termodynamika
  • wymiana ciepła i wymienniki ciepła
  • metody matematyczne w naukach fizycznych i technicznych
  • metody numeryczne
  • stabilność termiczna technicznych nadprzewodników
  • hiperboliczny i relaksacyjny model przewodzenia i generacji ciepła
  • egzergetyczne metody analizy obiegów cieplnych