Wrzenie w rurze

Opis/uwagi

Wrze czynnik chłodniczy podczas przepływu przez rurkę o średnicy 5 mm.

Uruchom animację