obrazek
Schemat instalacji tryskaczowej.
 1-przewód wodociągowy sieci pierścieniowej, 2-przewód zasilający, 3-zawór kontrolno – pomiarowy, 4-przewód rozdzielczy, 5-przewody rozprowadzające, 6-tryskacze, 7-turbinka wodna, 8-dzwon alarmowy, 9- podłączenie do elektrycznego urządzenia alarmowego, 10 - manometry