Podczas ekspansji objętość wzrasta. Przemiana izobaryczna to przemiana, podczas której ciśnienie jest stałe.