Zbiornik wykonany jest z PVC. Posiada dwie komory: wewnętrzną i zewnętrzną. W komorze wewnętrznej jest magazynowany biogaz, w komorze zewnętrznej jest powietrze. Za pomocą komory z powietrzem utrzymywane jest stałe ciśnienie biogazu. Pojemność zbiornika od 10 do 5000 m3.