Animacja przedstawia konstrukcję zbiorników LNG w siłowni regzyfikującej płynny gaz ziemny w hiszpańskim porcie El Musel.
LNG przywożony statkami przetłaczany jest do zbiorników. Ze zbiorników LNG jest dostarczany do systemów regazyfikujących.
Siłownia regazyfikująca jest zbudowana pod kątem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa procesów. Spełnia ona najbardziej wymagające standardy europejskie i międzynarodowe. Podczas regazyfikacji nie są wytwarzane szkodliwe substancje stałe, ciekłe i gazowe. Woda morska, wykorzystywana jako źródło ciepła podczas regazyfikacji, wraca do morza mając tylko nieznacznie niższą temperaturę. Lotny gaz ziemny wprowadzany jest do sieci rurociągów transportowych.

Zbiorniki posiadają zewnętrzny betonowy szczelny płaszcz (full containtment). Przechowywany LNG ma temperaturę -173°C oraz ciśnienie nieco wyższe od ciśnienia atmosferycznego.