Gdy temperatura płynu jest wyższa od temperatury otoczenia, płyn oddaje ciepło do otoczenia (stygnie). Wielkość strumienia ciepła zależy od różnicy temperatur pomiędzy płynem a otoczeniem. Tempo stygnięcia ciała zmniejsza się wraz ze spadkiem tej różnicy temperatur. Początkowe temperatury płynu i otoczenia można regulować odpowiednimi suwakami.