Ciepło jest transportowane ze źródła o niższej temperaturze do źródła o wyższej temperaturze dzięki dostarczanej pracy. W przypadku chłodziarki ciepło jest pobierane ze źródła o temperaturze niższej od temperatury otoczenia i oddawane do otoczenia. W przypadku pompy ciepła temperatura górnego źródła jest znacznie wyższa od temperatury otoczenia (np. 55°C).