Do silnika dopływa strumień ciepła. Część ciepła zamieniana jest w silniku na pracę, która jest przekazywana do napędzanego przez silnik urządzenia. Pozostałe ciepło odprowadzane jest do otoczenia. Iloraz przekazywanej pracy przez ciepło doprowadzane jest równy sprawności termicznej silnika.