Podgrzewacz pracuje w stanie stacjonarnym, tzn. że jego energia nie zmienia się w czasie (przyrost energii układu jest równy zero), a suma strumieni energii doprowadzanej jest równa sumie strumieni energii wyprowadzanej.

Ogólne równanie bilansu energii Ed = ΔEu  + Ew


Strumień energii doprowadzanej do układu Ed = Wel + Ii


Przyrost energii układu ΔEu = 0


Strumień energii wyprowadzanej Ew = Qloss + Ie


Strumień entalpii doprowadzanej Ii  = mii


Strumień entalpii wyprowadzanej Ie = me ie