Ciśnienie gazu w cylindrze się nie zmienia, gdyż tłok ma stały ciężar. Ekspansja następuje wskutek doprowadzania ciepła do gazu. Podczas ekspansji gaz przekazuje pracę tłokowi, który ją gromadzi w formie energii potencjalnej.
Zwiększ ciśnienie gazu. Zwróć uwagę na niezależność energii wewnętrznej od ciśnienia w przypadku, gdy czynnikiem termodynamicznym jest gaz doskonały. Energia wewnętrzna (właściwa) gazu doskonałego zależy tylko od temperatury.