Po włączeniu żarówka rozgrzewa się, aż do osiągnięcia stanu stacjonarnego. W stanie stacjonarnym energia (a także temperatura) żarówki jest stała. Energia elektryczna dostarczana do żarowki jest wyprowadzana w formie energii promieniowania świetlnego i termicznego oraz ciepła (przewodzenie, konwekcja).