Animacja przedstawia model silnika spalinowego z zapłonem iskrowym, który realizuje prawobieżny obieg Otta. Obieg ten składa się z dwóch izentrop i dwóch izoterm. W rzeczywistości podczas przemian izochorycznych silnik się nie zatrzymuje. Przemiany te trwają bardzo krótko.