Termometr pokazuje temperaturę wody po wrzuceniu do niej metalu. Po pewnym czasie temperatury wody i metalu są takie same. Wyrównana końcowa temperatura układu woda-metal zależy od ilości (mas) wody i metalu, ich ciepeł właściwych i temperatur początkowych. W przedstawionej animacji proces nie zawsze kończy się stanem równowagi.

Równanie bilansu energii (pierwszej zasady termodynamiki) ma dla tego przypadku postać

Ed = Ek - Ep + Ew

mmcmtm = mwcwtk + mmcmtk - mwcwtw