Animacja przedstawia silnik realizujący obieg Carnota. Ciepło jest doprowadzane do obiegu i wyprowadzane z obiegu podczas przemian izotermicznych czynnika.