Animacja przedstawia zasadę działania chłodziarki parowej. Chłodziarka realizuje lewobieżny obieg Lindego.