Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia dla studentów


Link do SOND


KONSULTACJE

środy 15.00 - 16.00 pok. 420
06-04-2017 r.
Zaliczenie poprawkowe wykładów lub egzamin poprawkowy z termodynamiki 

 Zaliczenie/egzamin odbędzie się w piątek 28. kwietnia 2017 r. o godz. 10:15 w sali nr 18.

Do zaliczenia/egzaminu mogą (ale nie muszą) przystąpić studenci wszystkich kierunków, którzy jeszcze nie wykorzystali dwóch przysługujących im terminów poprawkowych.    

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest ponadto wpisanie się na listę elektroniczną w terminie do wtorku 25. kwietnia 2017 r. godz. 8:00. 


Zapisz się na listę

Sprawdź, czy jesteś na liście
06-04-2016
Testy elektroniczne

Instrukcja obsługi

08-02-2017 r.
Liczba terminów poprawkowych

Studentowi, któremu na koniec semestru została wystawiona z zaliczenia ocena końcowa niedostateczna, przysługują jeszcze dwa terminy poprawkowe.
Terminy te można wykorzystać do 17 września 2017 r.
Grupy chętnych, w tym z różnych kierunków, mogą się umawiać na zaliczenia poprawkowe w trakcie trwania semestru letniego.
Terminy mogą być także uzgadniane na okres sesji letniej i jesiennej.

08-02-2017 r.
Zaliczenie poprawkowe wykładów lub egzamin poprawkowy z termodynamiki

Zaliczenie/egzamin odbędzie się w środę 15. lutego 2017 r. o godz. 10:15 w sali nr 18.

Do zaliczenia/egzaminu mogą (ale nie muszą) przystąpić studenci wszystkich kierunków.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest wpisanie się na listę elektroniczną w terminie do 14. lutego 2017 r. godz. 8:00.

Wpisanie się na listę i nieprzystąpienie do zaliczenia oznacza utratę terminu.


Zapisy zakończone
08-02-2017 r.
Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z termodynamiki dla wszystkich kierunków

Zaliczenie odbędzie się w poniedziałek 13. lutego 2017 r. o godz. 12:15 w sali nr 120.

Do zaliczenia mogą (ale nie muszą) przystąpić studenci wszystkich kierunków.

 Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest wpisanie się na listę elektroniczną w terminie do poniedziałku 13-02-2017 r. godz. 8:00.

Wpisanie się na listę i nieprzystąpienie do zaliczenia oznacza utratę terminu.


Zapisy zakończone04-02-2017 r.
Zaliczenie wykładów z termodynamiki dla kierunku chłodnictwo i klimatyzacja

Zaliczenie odbędzie się w środę 08-02-2017 r. o godz. 10:15.

W tym terminie będą mogli przystąpić do zaliczenia również studenci kierunków oceanotechnika i budowa jachtów.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest wpisanie się na listę elektroniczną w terminie do wtorku 07-02-2017 r. godz. 10:00.

Wpisanie się na listę i nieprzystąpienie do zaliczenia oznacza utratę terminu.

Zapisy zakończone
27-01-2017 r.
Zaliczenie poprawkowe wykładów z termodynamiki - grupa powtarzających (wtorkowa)

poniedziałek 6. lutego 2017 r. godz. 12:30

Proszę zarezerwować salę nr 18.24-01-2017 r.
Prace przejściowe

Prace przejściowe można dostarczać tylko w formie elektronicznej: pliki xmcd oraz pdf.
20-01-2017 r.
Poprawkowe zaliczenie ćwiczeń z termodynamiki - wszystkie kierunki

Zaliczenie odbędzie się w poniedziałek 30 stycznia 2017 r. o godz. 16:30 w sali nr 120 (aula).

Do rozwiązania będą 2 zadania z zakresu kolokwium nr 1 oraz 2 zadania z zakresu kolokwium nr 2.

Będzie można poprawiać kolokwium nr 1 lub kolokwium nr 2 lub obydwa kolokwia.

Czas trwania zaliczenia 90 min. niezależnie od tego, czy student rozwiązuje zadania z jednego, czy z dwóch kolokwiów.
11-01-2017 r.
Egzamin z termodynamiki dla Inżynierii Bezpieczeństwa

Egzamin odbędzie się
w piątek 03 lutego 2017 r. o godz. 10:15
oraz
w czwartek 09 lutego 2017 r. o godz. 10:15.05-01-2017 r.
Uwaga studenci Inżynierii Bezpieczeństwa

Proszę przygotować propozycje terminów egzaminu z termodynamiki na poniedziałek 9 stycznia.14-12-2016 r.
Na podstronie "Wyniki" umieszczona jest lista studentów z dużą liczbą nieobecności, w tym skreślonych za nieobecności z poszczególnych form zajęć.
Proszę zainteresowanych studentów o weryfikację zamieszczonych tam danych.
Przypominam, że usprawiedliwienia należy dostarczać w terminie jednego tygodnia od ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.12-12-2016 r.
Poprawianie kolokwium nr 1
Decyzją większości studentów kolokwium poprawkowe nr 1 odbędzie się we

wtorek (zajęcia z piątku) 03 stycznia 2017 r. o godz. 17:15.
06-12-2016 r.
Poprawianie kolokwium nr 1
Proponuję termin:

sobota 17 grudnia 2016 r. godz. 10:15
lub
wtorek (zajęcia z piątku) 03 stycznia 2017 r. godz. 17:15

Jeden termin dla wszystkich.07-10-2016 r./18-11-2016 r.
Studenci, którzy mają problemy z korespondencją z nauczycielami akademickimi, mogą zapoznać się z poradą dostępną na stronie "Obcy język polski". Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na fragment:

"Tymczasem znawcy etykiety językowego savoir-vivre'u nie mają wątpliwości, że krótkie witam stawiane na początku e-maila (e-mailu) nie należy do dobrego tonu. Uważa się je za nieeleganckie i wręcz niestosowne, kiedy ktoś zwraca się do osoby nieznajomej czy instytucji, której chce się zadać pytanie i liczy na odpowiedź. Czasem bywa nawet protekcjonalne...
Studenci nie powinni więc sięgać po słowo witam, kiedy w internecie proszą o coś profesora, tak samo uczniowie w stosunku do nauczyciela czy podwładni do przełożonych."08-10-2016 r.

Na podstronie / Dla studentów / Materiały do zajęć / Temodynamika I są już dostępne zadania domowe.07-10-2016 r.
Dodatkowe punkty (%) otrzymywane na ćwiczeniach, wykładach oraz za zadania domowe doliczane są do punktacji zaliczeniowej tylko w pierwszym terminie zaliczenia (egzaminu).07-10-16 r.

Punkty za zadanie domowe mogą być przyznane studentom (do 3 osób), którzy pierwsi dostarczą poprawne rozwiązania. Termin dostarczenia zadania domowego, w formie elektronicznej lub papierowej, wynosi 3 dni. Można dostarczać wyłącznie rozwiązania uzyskane samodzielnie.
Studenci, którzy w terminie dostarczą poprawne rozwiązania, mogą być poproszeni o omówienie swoich rozwiązań na konsultacjach zanim zostaną przyznane im punkty.
Punkty przyznane za zadania są na bieżąco wpisywane do tabelki dostępnej dla studentów z podstrony "Wyniki".07-10-16 r.
UWAGA!
Na listy obecności należy wpisywać się osobiście, czytelnie i zawsze tak samo.07-10-2016 r.
Studenci, którzy mają problemy z korespondencją z nauczycielami akademickimi, mogą zapoznać się z poradą dostępną na stronie "Obcy język polski". Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na fragment:

"Tymczasem znawcy etykiety językowego savoir-vivre'u nie mają wątpliwości, że krótkie witam stawiane na początku e-maila (e-mailu) nie należy do dobrego tonu. Uważa się je za nieeleganckie i wręcz niestosowne, kiedy ktoś zwraca się do osoby nieznajomej czy instytucji, której chce się zadać pytanie i liczy na odpowiedź. Czasem bywa nawet protekcjonalne...
Studenci nie powinni więc sięgać po słowo witam, kiedy w internecie proszą o coś profesora, tak samo uczniowie w stosunku do nauczyciela czy podwładni do przełożonych."

Zachęcam do przeczytania całości tekstu.02-10-2016 r.
WPROWADZENIA


03-09-2016
Testy elektroniczne

Instrukcja obsługi 06/11-07-2016 r.
Egzamin/zaliczenie wykładów i zaliczenie ćwiczeń z termodynamiki
Uwzględniając propozycje nadesłane przez studentów ustalam następujące terminy egzaminu i zaliczeń:

Egzamin lub zaliczenie wykładów (BJ, IB, OC, TR)

środa 7. września 2016 r. godz. 10:15 sala nr 18

Zapisy zakończone

Sprawdź czy jesteś na liście


Zaliczenie ćwiczeń (IB, OC)

środa 14. września 2016 r. godz. 10:15 sala nr 117

Zapisy zakończone

Sprawdź czy jesteś na liście

1) Do egzaminu lub zaliczenia we wrześniu będą mogli przystąpić studenci, którzy nie wykorzystali wszystkich przysługujących im terminów (3 terminy egzaminu, 2 terminy zaliczenia poprawkowego).

2) W wyjątkowych wypadkach (obecności na zajęciach, uzyskanie sporej liczby punktów w poprzednich terminach) studenci, którzy wykorzystali przysługujące im terminy, uzyskają dodatkowy termin egzaminu lub zaliczenia. Studenci, którzy uczęszczali na wykłady, lecz uzyskali niewiele punktów, mogą warunkowo uzyskać dodatkowy termin egzaminu/zaliczenia wykładów po uzyskaniu pozytywnej oceny z zadania domowego.

3) Warunkiem przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia jest ponadto wpisanie się na odpowiednią listę. Wpisanie się i nieprzystąpienie do egzaminu/zaliczenia oznacza utratę terminu. Na listę muszą się wpisać także studenci, którym został przyznany termin we wrześniu.

4) Znak zapytania w kolumnie UWAGI listy oznacza, że przyznanie dodatkowego terminu jest w trakcie rozważania.

5) Warunkiem uzyskania dodatkowego terminu zaliczenia ćwiczeń (kierunki inżynieria bezpieczeństwa oraz oceanotechnika) jest, oprócz obecności i punktów, uprzednie zdanie egzaminu lub zaliczenie wykładów.

6) Studenci, którzy będą zdawać egzamin lub zaliczać wykłady w dodatkowym terminie, będą musieli uzyskać z testu minimum 35 punktów (odpowiedzieć poprawnie na minimum 10 pytań; ujemnych punktów za niepoprawne odpowiedzi nie będzie), aby móc przystąpić do drugiej części egzaminu lub zaliczenia wykładów (pytania otwarte). Studenci, którzy odpowiedzą na mniej niż 10 pytań testowych, otrzymają ocenę niedostateczną.29-06-2016 r.
Egzamin/zaliczenie wykładów i zaliczenie ćwiczeń z termodynamiki
Planowane są na wrzesień, na dni 7-14, w kolejności najpierw wykłady, następnie ćwiczenia. Terminy (1 na egzamin/zaliczenie wykładów oraz 1 na zaliczenie ćwiczeń) będą dostępne dla wszystkich kierunków.

Proszę o propozycje konkretnych dat w ciągu najbliższego tygodnia.20-06-2016 r.
Zaliczanie prac przejściowych IB

Wtorek 27 czerwca w godz. konsultacji (15-16)10-06-2016 r.
Testy elektroniczne

Instrukcja obsługi10-05-2016 r.
Egzamin lub zaliczenie wykładów z termodynamiki

Odbędzie się w piątek 10 czerwca o godz. 14:15 w sali nr 18.

Do egzaminu lub zaliczenia w czerwcu będą mogli przystąpić studenci, którzy nie wykorzystali wszystkich przysługujących im terminów (3 terminy egzaminu, 2 terminy zaliczenia poprawkowego).

W wyjątkowych wypadkach (obecności na wykładach, uzyskanie sporej liczby punktów w poprzednich terminach) studenci, którzy wykorzystali 3 terminy egzaminu lub 2 terminy zaliczenia poprawkowego, uzyskają dodatkowy termin egzaminu lub zaliczenia.

W czerwcu nie mogą przystąpić do zaliczenia studenci, którzy zdawali egzamin już 4 razy lub poprawiali zaliczenie wykładów już 3 razy.

Pozostałe zasady zaliczania podane są w komunikatach z 23-03-16 r., 15-03-16 r. oraz 02-04-16 r.


Zapisy zakończone


 Sprawdź, czy jesteś na liście


05-05-2016 r.
Egzamin lub zaliczenie wykładów z termodynamiki

Planowane są na drugi tydzień czerwca (6.06-10.06).

Zapisy wkrótce.24-04-2016 r.
Konsultacje przypadające na wtorek 26 kwietnia są przesunięte na środę 27 kwietnia, godz. 15-16.02-04-2016 r.
Egzamin lub zaliczenie wykładów z termodynamiki

Odbędzie się w piątek 22 kwietnia o godz. 14:15 w sali nr 18.

Zasady zaliczania podane są w komunikatach z 23-03-16 r. oraz 15-03-16 r.

Zapisy zakończone

Sprawdź czy jesteś na liście

Znak zapytania w kolumnie UWAGI oznacza, że przyznanie dodatkowego terminu jest w trakcie rozważania.
Student może nie uzyskać dodatkowego terminu zaliczenia ze względu na nieobecności na wykładach lub/i niewielką liczbę punktów uzyskaną w poprzednich terminach.

Studenci, którzy zapiszą się na listę, a nie przystąpią bez usprawiedliwienia do egzaminu/zaliczenia, stracą termin oraz otrzymają ocenę niedostateczną.


23-03-2016 r.
Dodatkowe terminy egzaminów lub zaliczeń

Warunkiem uzyskania dodatkowego terminu zaliczenia ćwiczeń (kierunki inżynieria bezpieczeństwa oraz oceanotechnika) jest, oprócz obecności i punktów, uprzednie zdanie egzaminu lub zaliczenie wykładów.

Studenci, którzy będą zdawać egzamin lub zaliczać wykłady w dodatkowym terminie, będą musieli uzyskać z testu minimum 35 punktów (odpowiedzieć poprawnie na minimum 10 pytań; ujemnych punktów za niepoprawne odpowiedzi nie będzie), aby móc przystąpić do drugiej części egzaminu lub zaliczenia (pytania otwarte). Studenci, którzy odpowiedzą na mniej niż 10 pytań testowych, otrzymają ocenę niedostateczną.


15-03-2016 r.
Egzamin lub zaliczenie wykładów z termodynamiki

Planowany termin egzaminu lub zaliczenia wykładów to <span>piątek 22 kwietnia</span>.

Na wniosek studentów, złożony do końca marca, termin ten może być nieco przesunięty.

Do egzaminu lub zaliczenia mogą przystąpić studenci, którzy nie wykorzystali wszystkich przysługujących im terminów (3 terminy egzaminu, 2 terminy zaliczenia poprawkowego).

W wyjątkowych przypadkach (obecności na wykładach, uzyskanie sporej liczby punktów w poprzednich terminach) studenci uzyskają dodatkowy termin egzaminu lub zaliczenia.

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia jest zapisanie się na listę elektroniczną, która zostanie udostępniona na początku kwietnia.


15-02-2016 r.
Egzamin, zaliczenie wykładów oraz zaliczenie ćwiczeń z termodynamiki

ćwiczenia (inżynieria bezpieczeństwa i oceanotechnika)

piątek 26. lutego 2016 r. godz. 14:00 sala nr 117

Zapisy zakończone


Sprawdź czy jesteś na liście

wykłady
poniedziałek 29. lutego 2016 r. godz. 14:00 lub 17:45 sala nr 18

Zapisy zakończone

Sprawdź czy jesteś na liście

Warunkiem przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia jest zapisanie się na odpowiednią listę.
Zapisanie się i nieprzystąpienie do egzaminu/zaliczenia oznacza utratę terminu.

Na egzaminie test w formie papierowej zostanie zastąpiony testem elektronicznym, który musi się odbyć w sali wyposażonej w komputery. Egzamin odbędzie się w godzinach 14:00-16:15. Jeżeli nie wszyscy zapisani zmieszczą się w tym czasie, egzamin będzie kontynuowany od godz. 17:45.
11-02-2016 r.
Dodatkowe konsultacje
W sobotę 13 lutego w godz. 10:00 - 13:00 odbędą się dodatkowe konsultacje poświęcone m.in. zaliczeniom ustnym prac przejściowych i wykładów.
Studenci dopuszczeni do zaliczenia ustnego wykładów mają w rubryce na ocenę wpisaną literę u.


04-02-2016 r.
Zaliczenie ćwiczeń z termodynamiki dla kierunków inżynieria bezpieczeństwa i oceanotechnika

Zaliczenie odbędzie się w środę 10 lutego 2016 r. o godz. 14:00 w sali nr 120.


01-02-2016 r.
Egzamin z termodynamiki lub zaliczenie wykładów

poniedziałek 08 lutego 2016 r. godz. 10:00 sala nr 120
Termin dostępny dla wszystkich kierunków.
Warunkiem koniecznym (dla wszystkich studentów) przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia jest zapisanie się na listę do piątku 05 lutego 2016 r. godz. 24.00.

Przypominam, że studentowi przysługują tylko dwa terminy poprawkowe. Proszę ich pochopnie nie wykorzystywać.

Zapisy zakończone

Sprawdź czy jesteś na liście 29-01-2016 r.
Zaliczenie wykładów z termodynamiki dla transportu

poniedziałek 8 lutego godz. 10 sala nr 120

Warunkiem koniecznym (dla wszystkich studentów) przystąpienia do zaliczenia jest zapisanie się na listę do piątku 05 lutego 2016 r. godz. 24.00.


26-01-2016
Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z termodynamiki - oceanotechnika i inżynieria bezpieczeństwa

Zaliczenie odbędzie się w piątek 29 stycznia o godz. 13:00 w sali nr 119.
Zaliczać będzie można kolokwium nr 1 lub kolokwium nr 2 lub całość materiału.


23-01-2016 r.
Budowa jachtów

Zaliczenie wykładów z termodynamiki odbędzie się w poniedziałek 25 stycznia o godzinie 12.15.


21-01-2016 r.
Egzamin z termodynamiki dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa

poniedziałek 1 lutego 2016 r. godz. 12 sala nr 119
poniedziałek 8 lutego 2016 r. godz. 10 sala nr 120

Warunkiem koniecznym (dla wszystkich studentów) przystąpienia do egzaminu jest zapisanie się na listę do piątku 05 lutego 2016 r. godz. 24.00.


19-01-2016 r.
Konsultacje z wtorku 19-01-2016 r. zostają przesunięte na środę 20-01-2016 r. godz. 16.15.