Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia dla studentów


Link do SOND


KONSULTACJE

środy 16.00 - 17.00 pok. 420


05-06-2020 r.
Egzamin i zaliczenie poprawkowe z termodynamiki

odbędą się podczas sesji jesiennej we wrześniu.


14-04-2020 r.
Praca przejściowa na kierunku IB

Konsultacje odbywają się w środy w godz. 11.15-12.45 na platformie Microsoft Teams.
Najbliższe konsultacje 15-04-2020 r.01-04-2020 r.
Uwaga studenci IB wykonujący pracę przejściową

Prace przejściowe można konsultować w trybie on-line dołączając do zespołu "IB praca przejściowa" na Microsoft Teams.
Można to także robić wykorzystując pocztę elektroniczną.
26-02-2020 r.
Egzamin poprawkowy z termodynamiki dla wszystkich kierunków

Egzamin odbędzie się w poniedziałek 9 marca o godz. 16:15 w sali nr 18.
  
Zapisz się na listę      [zapisy zakończone]
                                       [zapisy trwały do soboty 7 marca godz. 24:00]

Sprawdź, czy jesteś na liście06-02-2020 r.
Zapisy na egzamin z termodynamiki w dniu 14 lutego 2020 r.

Egzamin odbędzie się w piątek 14 lutego 2020 r. o godz. 11.15 w sali nr 18.

Pierwszą grupę piszących test stanowić będą wszyscy studenci, których obowiązywał wykład w wymiarze 30 godzin (CK, IB, OC).

Zapisz się na listę    zapisy zakończone

       [zapisy trwają do środy 12. lutego 2020 r. godz. 24.00]

Sprawdź, czy jesteś na liście31.01.2020 r.
Zapisy na egzamin z termodynamiki w dniu 5 lutego dla wszystkich kierunków

Egzamin odbędzie się w środę 5 lutego 2020 r. o godz. 11.15 w sali nr 18

Zapisz się na listę
       [zapisy trwają do poniedziałku 3. lutego godz. 24.00]    zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście

Tylko osoby zapisane na listę będą mogły przystąpić do egzaminu.

INSTRUKCJA dla testu elektronicznego29-01-2020 r.
Egzamin z termodynamiki dla wszystkich kierunków

Egzamin odbędzie się:
 • w środę 5 lutego 2020 r. o godz. 11.15 w sali nr 18
 • w piątek 14 lutego 2020 r. o godz. 11.15 w sali nr 18


Zapisy na obydwa terminy egzaminu zostaną wkrótce uruchomione na niniejszej stronie.
21/27-01-2020 r.
Kolokwium poprawkowe z termodynamiki z całości materiału dla wszystkich kierunków


Kolokwium odbędzie się w poniedziałek 27 stycznia o godz. 16.00 w sali nr 120 i będzie trwało 90 minut.

Na kolokwium będą 4 zadania, 2 z zakresu kolokwium nr 1 oraz 2 z zakresu kolokwium nr 2.
Będzie można poprawiać tylko kolokwium nr 1 lub tylko kolokwium nr 2 lub obydwa kolokwia.

Zakres materiału będzie taki sam jak poprzednio.

Studenci kierunków BJ i TR poprawiający kolokwium nr 2 będą mogli rozwiązać zadanie z obiegu termodynamicznego zamiast zadania z przemian gazów doskonałych.
Studenci kierunków CK, IB, OC poprawiający kolokwium nr 2 będą mogli rozwiązać zadanie z pary wodnej zamiast zadania z roztworów gazowych.
13-01-2020 r.
Kolokwium nr 2 - zakres materiału

wszystkie kierunki
 • przemiany gazów doskonałych
 • roztwory gazowe


kierunki CK, IB, OC także
 • obiegi cieplne

04-12-2019 r.
Poprawa kolokwium nr 1

Kolokwium poprawkowe dla wszystkich kierunków
odbędzie się w piątek 13 grudnia 2019 r. o godzinie 14.00
w sali nr 120 (audytorium).
Na kolokwium będzie obowiązywać następujący materiał:
- termiczne równanie stanu,
- zmienne ciepło właściwe,
- bilanse energetyczne dla:
 •     układów zamkniętych i otwartych,
 •     układów w stanie stacjonarnym,
 •     gazów doskonałych, nieściśliwych cieczy i ciał stałych.

   16-09-2019 r.
Dodatkowy termin egzaminu poprawkowego z termodynamiki

piątek 4. października o godz. 14:15, sala 18

Zapisz się na listę    zapisy zakończone

           [koniec zapisów 01.10.2019 r. godz. 24:00]
Sprawdź, czy jesteś na liście
16-09-2019 r.
Dodatkowy termin zaliczenia poprawkowego ćwiczeń z termodynamiki

piątek 4. października o godz. 12:15, sala 119

Zapisz się na listę    zapisy zakończone

           [koniec zapisów 01.10.2019 r. godz. 24:00]
Sprawdź, czy jesteś na liście

Na zaliczeniu będą m.in. zadania z pary wodnej i powietrza wilgotnego.
14-09-2019 r.
Uwagi na temat wyników zaliczenia ćwiczeń z termodynamiki

Maksymalnie za rozwiązanie jednego zadania można było otrzymać 100 punktów.
Żaden student nie rozwiązał zadania nr 3 lub nr 4, wszyscy otrzymali zero punktów za rozwiązania tych zadań.
Aby uzyskać zaliczenie, należało uzyskać 150 punktów, czyli rozwiązać dwa zadania na średnio 75 punktów każde.

Prace będzie można obejrzeć w poniedziałek 16. września o godz. 10.30-08-2019 r.
Terminy egzaminów i zaliczeń

Egzamin z termodynamiki
poniedziałek 9 IX godz. 10.15, sala nr 18

Zapisz się na listę
   [zapisy trwają do soboty 7.09. godz. 24.00]   zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście

Egzamin z wymiany ciepła i wymienników
poniedziałek 9 IX godz. 10.15, sala nr 18

Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z termodynamiki:
wtorek 10 IX, godz. 10.15, sala nr 119

Zapisz się na listę
   [zapisy trwają do soboty 7.09. godz. 24.00]   zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście

Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z wymiany ciepła i wymienników
środa 11 IX, godz. 10.15
12-08-2019 r.
Egzaminy i zaliczenia
Egzamin poprawkowy z termodynamiki, zaliczenie poprawkowe z termodynamiki oraz zaliczenie poprawkowe z wymiany ciepła i wymienników są planowane na 9-11 września 2019 r.22-06-2019 r.

Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z termodynamiki dla wszystkich kierunków

Odbędzie się 28-06-2019 r. o godz. 11:15.

Zapisz się na listę - zapisy zakończone

Termin zapisów upływa w środę 26. czerwca 2019 roku o godz. 24:00.

Sprawdź, czy jesteś na liście

Tylko osoby zapisane na listę, które nie wykorzystały wszystkich terminów poprawkowych, będą mogły przystąpić do zaliczenia.18-06-2019 r.

Wymiana ciepła i wymienniki

Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń
piątek 28-06-2019 r. godz. 11:15

Egzamin
piątek 21-06-2019 r. godz. 12:15
piątek 28-06-2019 r. godz. 10:15
poniedziałek 09-09-2019 r. godz. 10:15
13-06-2019 r.

Zaliczenie ĆWICZEŃ z termodynamiki dla wszystkich kierunków

Zaliczenie odbędzie się w piątek 28. czerwca o godzinie 11:15.

Zapisy elektroniczne wkrótce.
22-03-2019 r.
EGZAMIN z termodynamiki dla wszystkich kierunków

Egzamin odbędzie się w piątek 12. kwietnia 2019 r. o godz. 10.15.

Do egzaminu będą mogli przystąpić studenci, którzy jeszcze nie wykorzystali 2. terminów poprawkowych.

Studenci, którzy zapiszą się na egzamin i do niego nie przystąpią (bez usprawiedliwienia), otrzymają ocenę niedostateczną.

Zapisz się na egzamin     [zapisy zakończone]

Sprawdź, czy jesteś na liście
14-03-2019 r.
ZALICZENIE ĆWICZEŃ z termodynamiki dla wszystkich kierunków

Zaliczenie odbędzie się w piątek 29. marca 2019 r. o godz. 13.15.

Studenci, którzy zapiszą się na zaliczenie i do niego nie przystąpią (bez usprawiedliwienia), otrzymają ocenę niedostateczną.

Zapisz się na zaliczenie    [zapisy trwają do środy 27 marca, godz. 24.00]  [zapisy zakończone]

Sprawdź, czy jesteś na liście
04-03-2019 r.
Egzamin z termodynamiki dla wszystkich kierunków

Egzamin odbędzie się w piątek 15. marca o godz. 14.00.

  
Zapisz się na egzamin   [zapisy kończą się w środę 13. marca o godz. 24.00]   [zapisy zakończone]


Sprawdź, czy jesteś na liście

Tylko osoby zapisane na egzamin będą mogły do niego przystąpić.
09-02-2019 r.
Egzamin z termodynamiki

Egzamin odbędzie się w piątek 15. lutego o godz. 12.00 w sali nr 18.

Zapisz się na egzamin          [zapisy do środy 13. lutego godz. 24.00]   [zapisy zakończone]


Sprawdź, czy jesteś na liście

Proszę zapoznać się z poniższą instrukcją.

INSTRUKCJA dla TESTU elektronicznego     (uaktualniona)


31-01-2019 r.
Egzamin z termodynamiki

Egzamin odbędzie się:

w piątek 8. lutego godz. 12.00, sala nr 18

w piątek 15. lutego o godz. 12.00, sala nr 18


Zapisz się na egzamin, który odbędzie się 8.2.19 r.          - zapisy zakończone
                                                          [Zapisy będą możliwe do środy 6 lutego godz. 24.00]

Sprawdź, czy jesteś na liście


INSTRUKCJA dla TESTU elektronicznego25-01-2019 r.
Kolokwium poprawkowe z całości materiału - dla wszystkich kierunków

Kolokwium odbędzie się we wtorek 29 stycznia 2019 r. o godz. 16:00 w sali nr 120 (audytorium).

Do rozwiązania będą 3 zadania z zakresu:

- bilanse energii,
- roztwory gazowe,
- obiegi termodynamiczne,
- przemiany pary wodnej - wykres i-s.

Czas na rozwiązanie zadań: nie mniej niż 60 min.10-01-2019 r.
Kolokwium nr 2

Odbędzie się na zajęciach w dniach 17. oraz 18. stycznia.

Zakres materiału:

 • roztwory, przemiany termodynamiczne roztworów,
 • obiegi cieplne.

Na kolokwium można mieć rysunki pojedynczych przemian, na dozwolonej jednej kartce formatu A3.
Nie można mieć rysunków przykładowych obiegów.
23-12-2018 r.
Poprawa kolokwium nr 1 - dla wszystkich kierunków

Poprawa odbędzie się w środę 09 stycznia 2019 r. o godz. 16:15 w sali nr 120 (audytorium).08-12-2018 r.
Poprawa kolokwium nr 1 - dla wszystkich kierunków

Poprawa planowana jest na 7 lub 8 lub 9 stycznia o godz. 16.15.

Proszę studentów o uzgodnienie propozycji wspólnego terminu.

Wynik uzyskany na poprawie będzie traktowany jako wynik z kolokwium.

Zakres materiału na poprawie kolokwium nr 1:


 • obliczanie ciepła, energii wewnętrznej oraz entalpii dla stałego i zmiennego ciepła właściwego,
 • obliczanie prac: bezwzględnej, użytecznej i technicznej,
 • termiczne równanie stanu,
 • pierwsza zasada termodynamiki,
 • przemiany gazów doskonałych.

08-10-2018 r.
Studenci, którzy mają problemy z korespondencją z nauczycielami akademickimi, mogą zapoznać się z poradą dostępną na stronie "Obcy język polski". Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na fragment:

"Tymczasem znawcy etykiety językowego savoir-vivre'u nie mają wątpliwości, że krótkie witam stawiane na początku e-maila (e-mailu) nie należy do dobrego tonu. Uważa się je za nieeleganckie i wręcz niestosowne, kiedy ktoś zwraca się do osoby nieznajomej czy instytucji, której chce się zadać pytanie i liczy na odpowiedź. Czasem bywa nawet protekcjonalne...
Studenci nie powinni więc sięgać po słowo witam, kiedy w internecie proszą o coś profesora, tak samo uczniowie w stosunku do nauczyciela czy podwładni do przełożonych."08-10-2018 r.
Ocena z zaliczenia na przykładach

Student uzyskał K1 punktów z zaliczenia kolokwium nr 1 oraz K2 punktów z zaliczenia kolokwium nr 2.
Ponadto zdobył DP punktów dodatkowych.
Jaką ocenę otrzyma?
OB = [(K1 + K2)/2 + DP]*0,05
gdzie OB jest oceną obliczeniową.
Niech K1 = 41, K2 = 76, DP = 4
wówczas OB = [(41 + 76)/2 + 4]*0,05 = 3,125.
Gdy 2,5 <= OB < 3,25 oceną z zliczenia jest 3 (dst).
01-10-2018
Zasady prowadzenia zajęć z termodynamiki