Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia dla studentów


Link do SOND


KONSULTACJE

czwartki 16.00 - 17.00 pok. 420
10-01-2019 r.
Kolokwium nr 2

Odbędzie się na zajęciach w dniach 17. oraz 18. stycznia.

Zakres materiału:

  • roztwory, przemiany termodynamiczne roztworów,
  • obiegi cieplne.

Na kolokwium można mieć rysunki pojedynczych przemian, na dozwolonej jednej kartce formatu A3.
Nie można mieć rysunków przykładowych obiegów.
23-12-2018 r.
Poprawa kolokwium nr 1 - dla wszystkich kierunków

Poprawa odbędzie się w środę 09 stycznia 2019 r. o godz. 16:15 w sali nr 120 (audytorium).08-12-2018 r.
Poprawa kolokwium nr 1 - dla wszystkich kierunków

Poprawa planowana jest na 7 lub 8 lub 9 stycznia o godz. 16.15.

Proszę studentów o uzgodnienie propozycji wspólnego terminu.

Wynik uzyskany na poprawie będzie traktowany jako wynik z kolokwium.

Zakres materiału na poprawie kolokwium nr 1:


  • obliczanie ciepła, energii wewnętrznej oraz entalpii dla stałego i zmiennego ciepła właściwego,
  • obliczanie prac: bezwzględnej, użytecznej i technicznej,
  • termiczne równanie stanu,
  • pierwsza zasada termodynamiki,
  • przemiany gazów doskonałych. 


08-10-2018 r.
Studenci, którzy mają problemy z korespondencją z nauczycielami akademickimi, mogą zapoznać się z poradą dostępną na stronie "Obcy język polski". Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na fragment:

"Tymczasem znawcy etykiety językowego savoir-vivre'u nie mają wątpliwości, że krótkie witam stawiane na początku e-maila (e-mailu) nie należy do dobrego tonu. Uważa się je za nieeleganckie i wręcz niestosowne, kiedy ktoś zwraca się do osoby nieznajomej czy instytucji, której chce się zadać pytanie i liczy na odpowiedź. Czasem bywa nawet protekcjonalne...
Studenci nie powinni więc sięgać po słowo witam, kiedy w internecie proszą o coś profesora, tak samo uczniowie w stosunku do nauczyciela czy podwładni do przełożonych."08-10-2018 r.
Ocena z zaliczenia na przykładach

Student uzyskał K1 punktów z zaliczenia kolokwium nr 1 oraz K2 punktów z zaliczenia kolokwium nr 2.
Ponadto zdobył DP punktów dodatkowych.
Jaką ocenę otrzyma?
OB = [(K1 + K2)/2 + DP]*0,05
gdzie OB jest oceną obliczeniową.
Niech K1 = 41, K2 = 76, DP = 4
wówczas OB = [(41 + 76)/2 + 4]*0,05 = 3,125.
Gdy 2,5 <= OB < 3,25 oceną z zliczenia jest 3 (dst).
01-10-2018
Zasady prowadzenia zajęć z termodynamiki
07-09-2018 r.
Egzamin/zaliczenie 14 września 2018 r.

Do egzaminu/zaliczenia nie będą mogli przystąpić studenci, którzy wykorzystali już 5 terminów (wliczając terminy, na które się zapisali, lecz do egzaminu/zaliczenia nie przystąpili).07-09-2018 r.
Zapisy na egzamin poprawkowy z termodynamiki I
(zajęcia odbyły się w semestrze zimowym)

Termin egzaminu: piątek 14-09-2018 r. godz. 10:00, sala 18 i 421 (druga część)

Zapisz się na listę - zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście 


17-07-2018 r.
Zapisy na zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z termodynamiki I
(zajęcia odbyły się w semestrze zimowym)

Termin zaliczenia: poniedziałek 10-09-2018 r. godz. 10:00, sala 115

Zapisz się na listę  - zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście
07-09-2018 r.
Zapisy na zaliczenie poprawkowe wykładów z termodynamiki II
(zajęcia odbyły się w semestrze letnim)

Termin zaliczenia: piątek 14-09-2018 r. godz. 10:00, sala 18 i 421 (druga część)

Zapisz się na listę - zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście
07-09-2018 r.
Zapisy na egzamin poprawkowy z wymiany ciepła - kierunek chłodnictwo i klimatyzacja
(zajęcia odbyły się w semestrze letnim)

Termin egzaminu: piątek 14-09-2018 r. godz. 10:00, sala 18 i 421 (druga część)

Zapisz się na listę - zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście


19-07-2018 r.
Zapisy na zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z wymiany ciepła - kierunek chłodnictwo i klimatyzacja
(zajęcia odbyły się w semestrze letnim)

Termin zaliczenia: poniedziałek 10-09-2018 r. godz. 10:00, sala 115

Zapisz się na listę  - zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście18-07-2018 r.
Zasady zaliczania we wrześniu
UWAGA: Pojęcie zaliczenie obejmuje egzaminy i zaliczenia.

  1. Do zaliczania formy zajęć będzie mógł przystąpić student, który nie został skreślony z danej formy oraz który nie wykorzystał wszystkich terminów zaliczeń poprawkowych wynikających z regulaminu studiów.
  2. Student, który wykorzystał przysługujące mu terminy poprawkowe, będzie dopuszczony do zaliczenia, pod warunkiem że nie opuścił zbyt wielu zajęć i w poprzednich terminach zaliczeń uzyskał sporo punktów.
  3. Kolejnym warunkiem koniecznym przystąpienia do zaliczenia jest zapisanie się, w określonym terminie, na listę.

Warto więc szybko zapisać się na listę, aby dowiedzieć się, czy zostało się dopuszczonym do zaliczenia.19-07-2018 r.
Zapisy na egzamin poprawkowy z wymiany ciepła - kierunek chłodnictwo i klimatyzacja
(zajęcia odbyły się w semestrze letnim)

Termin egzaminu: czwartek 06-09-2018 r. godz. 10:00, sala 18 i 421 (druga część)

Zapisz się na listę   (zapisy do 02.09.2018 r. włącznie)  zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście17-07-2018 r.
Zapisy na zaliczenie poprawkowe wykładów z termodynamiki II
(zajęcia odbyły się w semestrze letnim)

Termin zaliczenia: czwartek 06-09-2018 r. godz. 10:00, sala 18 i 421 (druga część)

Zapisz się na listę   (zapisy do 02.09.2018 r. włącznie)  zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście17-07-2018 r.
Zapisy na egzamin poprawkowy z termodynamiki I
(zajęcia odbyły się w semestrze zimowym)

Termin egzaminu: czwartek 06-09-2018 r. godz. 10:00, sala 18 i 421 (druga część)

Zapisz się na listę   (zapisy do 02.09.2018 r. włącznie)  zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście


29-06-2018 r.
Egzaminy i zaliczenia poprawkowe we wrześniu

Proponuję następujące terminy egzaminów i zaliczeń poprawkowych.

Egzamin z termodynamiki 1, zaliczenie wykładów z termodynamiki 2 oraz egzamin z wymiany ciepła odbędą się w dwóch terminach:


- czwartek 06 września godz. 10.00, sala 18 i 421 (druga część)
oraz
- piątek 14 września godz. 10.00, sala 18 i 421 (druga część)


Zaliczenie ćwiczeń z termodynamiki 1 oraz ćwiczeń z wymiany ciepła

 - poniedziałek 10 września godz. 10.00, sala 115


Do 15 lipca czekam na sugestie dotyczące ewentualnych zmian powyższych terminów.

  


21-06-2018 r.
Zaliczenie wykładów z termodynamiki II

Zaliczenie odbędzie się we wtorek 26. czerwca.

Zaliczenia rozpocznie się o godz. 8:30 zamiast o 9:00.
29-05-2018 r.
Egzamin poprawkowy z termodynamiki dla wszystkich kierunków

Egzamin odbędzie się w środę 20. czerwca o godz. 16.00 w sali nr 18.

Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy nie wykorzystali 2. terminów poprawkowych.

Wpisz się na listę    zapisy zakończone ]

Sprawdź, czy jesteś na liście   [ tylko studenci zapisani na listę zostaną dopuszczeni do egzaminu ]