Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia dla studentów


Link do SOND


KONSULTACJE

środy 15.00 - 16.00 pok. 420
18-07-2018 r.
Zasady zaliczania we wrześniu
UWAGA: Pojęcie zaliczenie obejmuje egzaminy i zaliczenia.

  1. Do zaliczania formy zajęć będzie mógł przystąpić student, który nie został skreślony z danej formy oraz który nie wykorzystał wszystkich terminów zaliczeń poprawkowych wynikających z regulaminu studiów.
  2. Student, który wykorzystał przysługujące mu terminy poprawkowe, będzie dopuszczony do zaliczenia, pod warunkiem że nie opuścił zbyt wielu zajęć i w poprzednich terminach zaliczeń uzyskał sporo punktów.
  3. Kolejnym warunkiem koniecznym przystąpienia do zaliczenia jest zapisanie się, w określonym terminie, na listę.

Warto więc szybko zapisać się na listę, aby dowiedzieć się, czy zostało się dopuszczonym do zaliczenia.19-07-2018 r.
Zapisy na egzamin poprawkowy z wymiany ciepła
(zajęcia odbyły się w semestrze letnim)

Termin egzaminu: czwartek 06-09-2018 r. godz. 10:00, sala 18 i 421 (druga część)

Zapisz się na listę   (zapisy do 02.09.2018 r. włącznie)

Sprawdź, czy jesteś na liście


 19-07-2018 r.
Zapisy na zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z wymiany ciepła
(zajęcia odbyły się w semestrze letnim)

Termin zaliczenia: poniedziałek 10-09-2018 r. godz. 10:00, sala 115

Zapisz się na listę   (zapisy do 08.09.2018 r. włącznie)

Sprawdź, czy jesteś na liście17-07-2018 r.
Zapisy na zaliczenie poprawkowe wykładów z termodynamiki II
(zajęcia odbyły się w semestrze letnim)

Termin zaliczenia: czwartek 06-09-2018 r. godz. 10:00, sala 18 i 421 (druga część)

Zapisz się na listę   (zapisy do 02.09.2018 r. włącznie)

Sprawdź, czy jesteś na liście17-07-2018 r.
Zapisy na egzamin poprawkowy z termodynamiki I
(zajęcia odbyły się w semestrze zimowym)

Termin egzaminu: czwartek 06-09-2018 r. godz. 10:00, sala 18 i 421 (druga część)

Zapisz się na listę   (zapisy do 02.09.2018 r. włącznie)

Sprawdź, czy jesteś na liście17-07-2018 r.
Zapisy na zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z termodynamiki I
(zajęcia odbyły się w semestrze zimowym)

Termin zaliczenia: poniedziałek 10-09-2018 r. godz. 10:00, sala 115

Zapisz się na listę   (zapisy do 08.09.2018 r. włącznie)

Sprawdź, czy jesteś na liście29-06-2018 r.
Egzaminy i zaliczenia poprawkowe we wrześniu

Proponuję następujące terminy egzaminów i zaliczeń poprawkowych.

Egzamin z termodynamiki 1, zaliczenie wykładów z termodynamiki 2 oraz egzamin z wymiany ciepła odbędą się w dwóch terminach:


  • czwartek 06 września godz. 10.00, sala 18 i 421 (druga część)
  • oraz
  • piątek 14 września godz. 10.00, sala 18 i 421 (druga część)Zaliczenie ćwiczeń z termodynamiki 1 oraz ćwiczeń z wymiany ciepła


  • poniedziałek 10 września godz. 10.00, sala 115Do 15 lipca czekam na sugestie dotyczące ewentualnych zmian powyższych terminów.

  


21-06-2018 r.
Zaliczenie wykładów z termodynamiki II

Zaliczenie odbędzie się we wtorek 26. czerwca.

Zaliczenia rozpocznie się o godz. 8:30 zamiast o 9:00.
29-05-2018 r.
Egzamin poprawkowy z termodynamiki dla wszystkich kierunków

Egzamin odbędzie się w środę 20. czerwca o godz. 16.00 w sali nr 18.

Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy nie wykorzystali 2. terminów poprawkowych.

Wpisz się na listę    zapisy zakończone ]

Sprawdź, czy jesteś na liście   [ tylko studenci zapisani na listę zostaną dopuszczeni do egzaminu ]

27-04-2018 r.
Zapisy na projekt wymiennika ciepła

Zapisy będą trwać do 15 maja 2018 r. godz. 24:00.

Student, który wpisze się na listę, będzie miał uwzględnioną ocenę za projekt w ocenie końcowej z ćwiczeń.
Waga oceny z projektu 0,15.

Wpisz się na listę              Zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście26-04-2018 r.
Zadania domowe

Do rozwiązania zadanie domowe nr 2 z termodynamiki 2.

Do rozwiązania nowe zadanie z wymiany ciepła.22-02-2018 r.
Dodatkowy termin egzaminu i zaliczenia ćwiczeń z termodynamiki

Terminy te mogą wykorzystać studenci wszystkich kierunków, którzy powtarzali termodynamikę będąc studentami piątego semestru
oraz opuścili nie więcej niż 3 wykłady (w przypadku zdawania egzaminu) lub nie więcej niż 3 ćwiczenia (w przypadku zaliczania ćwiczeń).

Egzamin: piątek 02 marca

- godz. 12:15 sala nr 18 test
- godz. 14:00 sala 421 pytania otwarte

Wpisz się na listę egzaminacyjną      w terminie do środy 28. lutego godz. 24:00 ]    zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście

Do egzaminu będą mogli przystąpić tylko studenci zapisani na listę.
Zaliczenie ćwiczeń: poniedziałek 05 marca godz. 14:15 sala nr 119


Wpisz się na listę zaliczających       w terminie do niedzieli 4. marca godz. 20:00 ]    zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście

 Do zaliczenia będą mogli przystąpić tylko studenci zapisani na listę.08-02-2018 r.
Zapisy na EGZAMIN poprawkowy z termodynamiki,

który odbędzie się w piątek 16-02-2018 r.

TEST - godz. 10:15 w sali 18
PYTANIA OTWARTE - godz. 13:00 w sali 421

Wpisz się na listę     w terminie do niedzieli 4. marca godz. 20:00 ]         zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście

Do egzaminu będą mogli przystąpić tylko studenci zapisani na listę.


07-02-2018 r.
ZALICZENIE poprawkowe ĆWICZEŃ z termodynamiki dla wszystkich kierunków

odbędzie się w środę 14. lutego o godz. 14:15 w sali nr 120


Wpisz się na listę   w terminie do poniedziałku 12. lutego godz. 24:00 ]      zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście


 Do zaliczenia będą mogli przystąpić tylko studenci wpisani na listę.01-02-2018 r.
Zapisy na egzamin z termodynamiki w poniedziałek 05-02-2018 r.

Wpisz się na listę     [ w terminie do 04-02-2018 r. godz. 18:00 ]     zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście

Do egzaminu będą mogli przystąpić tylko studenci zapisani na listę.


29-01-2018 r.
Zapisy na egzamin z termodynamiki w czwartek 01-02-2018 r.

Wpisz się na listę   [ w terminie do 31-01-2018 r. godz. 24:00 ]     zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście

Do egzaminu będą mogli przystąpić tylko studenci wpisani na listę.

Test elektroniczny - instrukcja
26-01-2018 r.
Ocena z zaliczenia na przykładach

Student uzyskał K1 punktów z zaliczenia kolokwium nr 1 oraz K2 punktów z zaliczenia kolokwium nr 2.
Ponadto zdobył DP punktów dodatkowych.
Jaką ocenę otrzyma?
OB = [(K1 + K2)/2 + DP]*0,05
gdzie OB jest oceną obliczeniową.
Niech K1 = 41, K2 = 76, DP = 4
wówczas OB = [(41 + 76)/2 + 4]*0,05 = 3,125.
Gdy 2,5 <= OB < 3,25 oceną z zliczenia jest 3 (dst).25-01-2018 r.
Kolokwium poprawkowe z termodynamiki

Poniedziałek 29-01-2018 r. godz. 16.15 sala nr 120.

Będzie można zaliczać tylko kolokwium nr 1 lub tylko kolokwium nr 2 lub dwa kolokwia.23-01-2018 r.
UWAGA studenci powtarzający termodynamikę

Studentów, którzy w roku akademickim 2016/17 mieli 30 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
na egzamin i zaliczenie ćwiczeń obowiązuje zakres materiału z roku akademickiego 2016/17.17-01-2018 r.
Wymiana ciepła i wymienniki

Egzamin: poniedziałek 05.02.2018 r. godz. 10:15, sala 18

Zaliczenie ćwiczeń: wtorek 06.02.2018 r. godz. 10:15
10-01-2018 r.
Egzamin z termodynamiki dla wszystkich kierunków

Egzamin odbędzie się (terminy do wyboru):

  • w czwartek 01 lutego o godz. 10.15 w sali nr 18
  • w poniedziałek 05 lutego o godz. 10.15 w sali nr 18
  • piątek 16 lutego o godz. 10.15 w sali nr 18


Ostateczny termin zdania egzaminu to 17.09.2018 r.

Każdy student może przystąpić do egzaminu trzy razy.08-01-2018 r.
Kolokwium nr 2

odbędzie się na zajęciach w poniedziałek 22 stycznia i w środę 24 stycznia.06-12-2017 r.
Poprawa kolokwium nr 1

Poprawa dla studentów wszystkich kierunków odbędzie się

w czwartek 4. stycznia 2018 r., godz. 17:15, sala 120.
18-10-2017
Uruchamianie animacji na stronie

Z animacjami dobrze sobie radzi przeglądarka Firefox z zainstalowaną wtyczką Shockwave Flash.
06-10-2017 r.
Studenci, którzy mają problemy z korespondencją z nauczycielami akademickimi, mogą zapoznać się z poradą dostępną na stronie "Obcy język polski". Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na fragment:

"Tymczasem znawcy etykiety językowego savoir-vivre'u nie mają wątpliwości, że krótkie witam stawiane na początku e-maila (e-mailu) nie należy do dobrego tonu. Uważa się je za nieeleganckie i wręcz niestosowne, kiedy ktoś zwraca się do osoby nieznajomej czy instytucji, której chce się zadać pytanie i liczy na odpowiedź. Czasem bywa nawet protekcjonalne...
Studenci nie powinni więc sięgać po słowo witam, kiedy w internecie proszą o coś profesora, tak samo uczniowie w stosunku do nauczyciela czy podwładni do przełożonych."
04-10-2017 r.
Dodatkowe punkty (%) otrzymywane na ćwiczeniach, wykładach oraz za zadania domowe doliczane są do punktacji zaliczeniowej tylko w pierwszym terminie zaliczenia (egzaminu).04-10-17 r.

Punkty za zadanie domowe mogą być przyznane studentom (do 3 osób), którzy pierwsi dostarczą poprawne rozwiązania. Termin dostarczenia zadania domowego, w formie elektronicznej lub papierowej, wynosi 3 dni. Można dostarczać wyłącznie rozwiązania uzyskane samodzielnie.
Studenci, którzy w terminie dostarczą poprawne rozwiązania, mogą być poproszeni o omówienie swoich rozwiązań na konsultacjach lub najbliższych zajęciach, zanim zostaną przyznane im punkty.
Punkty przyznane za zadania są na bieżąco wpisywane do tabelki dostępnej dla studentów z podstrony "Wyniki".
02-09-2017 r.
Zaliczenie ćwiczeń z termodynamiki

Zaliczenie ćwiczeń z termodynamiki odbędzie się w środę 13. września o godz. 9.00 w sali nr 120.

Zapisy zakończone   [termin upłynął 11. września, godz. 24:00]

Sprawdź, czy jesteś na liście

Aby przystąpić do zaliczenia należy wpisać się, w wyznaczonym terminie, na listę elektroniczną.


02-09-2017 r.
Egzamin/zaliczenie wykładów z termodynamiki

Egzamin oraz zaliczenie wykładów z termodynamiki odbędą się w poniedziałek 11. września o godz. 10.15 w sali nr 18.

Aby przystąpić do egzaminu lub zaliczenia należy wpisać się, w wyznaczonym terminie, na listę elektroniczną. 

Zapisy zakończone      [termin upłynął 09. września, godz. 24:00]

Sprawdź, czy jesteś na liście


10-08-2017 r.
Zaliczenia/egzaminy poprawkowe

Zaliczenia poprawkowe/egzaminy poprawkowe z przedmiotów:

- termodynamika, 
- wymiana ciepła i wymienniki,
- praca przejściowa

są planowane na okres 12-16 września.
29-06-2017 r.
Uwaga studenci uczestniczący w przedmiocie praca przejściowa

Prace oddane po terminie zostaną wkrótce sprawdzone.
O wynikach powiadomię każdego mailowo.
15-05-2017 r.
Termodynamika - zaliczenie wykładów lub egzamin oraz zaliczenie ćwiczeń

Zaliczenie wykładów/egzamin odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca 2017 r. o godz. 10.15 w sali nr 18.


Zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liścieZaliczenie ćwiczeń odbędzie się we wtorek 20 czerwca 2017 r. o godz. 13.15 w sali nr 120.

Zapisy zakończone

Sprawdź czy jesteś na liście


Do zaliczenia/egzaminu mogą (ale nie muszą) przystąpić studenci wszystkich kierunków, którzy jeszcze nie wykorzystali dwóch przysługujących im terminów poprawkowych.    

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest ponadto wpisanie się w wyznaczonym terminie na listę elektroniczną.27-04-2017 r.
Zaliczenie poprawkowe wykładów lub egzamin poprawkowy z termodynamiki 

Zaliczenie/egzamin odbędzie się w piątek 12. maja 2017 r. o godz. 10:15 w sali nr 18.

Do zaliczenia/egzaminu mogą (ale nie muszą) przystąpić studenci wszystkich kierunków, którzy jeszcze nie wykorzystali dwóch przysługujących im terminów poprawkowych.    

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest ponadto wpisanie się na listę elektroniczną.

Terminy zapisów na listę elektroniczną:

- kierunek CK piątek 28. kwietnia godz. 24:00

- pozostałe kierunki wtorek 9. maja 2017 r. godz. 8:00.


Zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście06-04-2017 r.
Zaliczenie poprawkowe wykładów lub egzamin poprawkowy z termodynamiki 

 Zaliczenie/egzamin odbędzie się w piątek 28. kwietnia 2017 r. o godz. 10:15 w sali nr 18.

Do zaliczenia/egzaminu mogą (ale nie muszą) przystąpić studenci wszystkich kierunków, którzy jeszcze nie wykorzystali dwóch przysługujących im terminów poprawkowych.    

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest ponadto wpisanie się na listę elektroniczną w terminie do wtorku 25. kwietnia 2017 r. godz. 8:00. 


Zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście
06-04-2016
Testy elektroniczne

Instrukcja obsługi

08-02-2017 r.
Liczba terminów poprawkowych

Studentowi, któremu na koniec semestru została wystawiona z zaliczenia ocena końcowa niedostateczna, przysługują jeszcze dwa terminy poprawkowe.
Terminy te można wykorzystać do 17 września 2017 r.
Grupy chętnych, w tym z różnych kierunków, mogą się umawiać na zaliczenia poprawkowe w trakcie trwania semestru letniego.
Terminy mogą być także uzgadniane na okres sesji letniej i jesiennej.