Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia dla studentów


Link do SOND


KONSULTACJE

środy 16.00 - 17.00 pok. 420


19-08-2021 r.
Egzamin (zdalny) z termodynamki - dla OC

Egzamin odbędzie się w piątek 03-09-2021 r. o godz. 12:30 w zespole "Termodynamika 2020/21 - egzamin".

Zapisz się na listę - zapisy zakończone
Zapisy kończą się w niedzielę 29-08-2021 r. o godz. 24:00.

Sprawdź, czy jesteś na liście

Do egzaminu w tym terminie mogą też przystąpić studenci pozostałych kierunków.


19-08-2021 r.
Zaliczenie (zdalne) ćwiczeń z termodynamiki - dla TR

Zaliczenie odbędzie się w piątek 03-09-2021 r. o godz. 11:00 w zespole "Termodynamika 2020/21 - zaliczanie ćwiczeń".

Zapisz się na listę - zapisy zakończone
Zapisy kończą się w niedzielę 29-08-2021 r. o godz. 24:00.

Sprawdź, czy jesteś na liście

Do zaliczenia w tym terminie mogą też przystąpić studenci pozostałych kierunków.


19-08-2021 r.
Egzamin (zdalny) z termodynamki - dla TR

Egzamin odbędzie się w piątek 03-09-2021 r. o godz. 9:00 w zespole "Termodynamika 2020/21 - egzamin".

Zapisz się na listę - zapisy zakończone
Zapisy kończą się w niedzielę 29-08-2021 r. o godz. 24:00.

Sprawdź, czy jesteś na liście

Do egzaminu w tym terminie mogą też przystąpić studenci pozostałych kierunków.


19-08-2021 r.
Zaliczenie (zdalne) ćwiczeń z termodynamiki - dla OC

Zaliczenie odbędzie się w czwartek 02-09-2021 r. o godz. 10:15 w zespole "Termodynamika 2020/21 - zaliczanie ćwiczeń".

Zapisz się na listę - zapisy zakończone
Zapisy kończą się w niedzielę 29-08-2021 r. o godz. 24:00.

Sprawdź, czy jesteś na liście

Do zaliczenia w tym terminie mogą też przystąpić studenci pozostałych kierunków.18-08-2021 r.
Egzamin (zdalny) z wymiany ciepła i wymienników

Egzamin odbędzie się w środę 01-09-2021 r. o godz. 12:15.

Zapisz się na listę - zapisy zakończone
Zapisy kończą się w niedzielę 29-08-2021 r. o godz. 24:00.

Sprawdź, czy jesteś na liście
26-06-2021 r.
Egzamin z wymiany ciepła i wymienników

Egzamin odbędzie się w czwartek 01-07-2021 r. o godz. 12:15.

Zapisz się na listę - zapisy zakończone
Zapisy będą trwać do wtorku 29-06-2021 r. godz. 24:00.

Sprawdź, czy jesteś na liście26-06-2021 r.
UWAGA STUDENCI

Rozwiązania zadań należy przesyłać w formacie pdf.
Każde zadanie powinno być zawarte w pojedynczym pliku.
Nazwy plików powinny mieć format: Nazwisko Imię zad nr.pdf.
Przykład: Kowalski Jan zad 1.pdf

 • Zadania, których elementem jest bilans energii, należy rozwiązać wychodząc z pierwszej zasady termodynamiki. Napisać co przyjęto za układ termodynamiczny. Wykonać szkic układu z osłoną bilansową i strzałkami symbolizującymi energie doprowadzone do układu i wyprowadzone z układu. Napisać jak są obliczane poszczególne składniki równania bilansu energii.
 • W przypadku zadań dotyczących przemian termodynamicznych roztworów gazów doskonałych, przemianę należy przedstawić na wykresach p-V oraz T-S opisując początek (1) i koniec (2) przemiany, wskazać kierunek przemiany, zakreskować pola pracy bezwzględnej i ciepła przemiany.
 • Rozwiązania zadań z obiegów termodynamicznych muszą zawierać szkic obiegu na wykresach o współrzędnych p-V oraz T-S. Punkty przecięcia przemian powinny być oznaczone kolejnymi cyframi, w kolejności wskazanej w treści zadania, np.: 1, 2, 3.
 • Zadania z pary wodnej powinny zawierać szkic przemiany na wykresie i-s. Na wykresie powinny być naniesione linie parametrów określających punkty początkowy i końcowy przemiany (np. linia izobary 20 bar oraz linia izotermy 350 st. C, których przecięcie wyznacza punkt początkowy przemiany). Na wykresie powinien być zilustrowany sposób odczytu wielkości wykorzystanych w rozwiązaniu.
 • Zadania z wilgotnego powietrza powinny zawierać szkic przemiany na wykresie i-X. Na wykresie powinny być naniesione linie parametrów określających punkty początkowy i końcowy przemiany (np. linia wilgotności względnej 0,5 oraz linia izotermy 35 st. C, których przecięcie wyznacza punkt początkowy przemiany). Na wykresie powinien być zilustrowany sposób odczytu wielkości wykorzystanych w rozwiązaniu.
24-06-2021 r.
Termin dla studentów, którzy nie uruchomili testu

Kłopoty z uruchomieniem testu wynikały z nieusuniętej pamięci podręcznej w przeglądarce uruchamiającego test.
Przed przystąpieniem do egzaminu należy wybrać historię przeglądania w przeglądarce i oczyścić pamięć podręczną.
Proponuję egzamin jutro o godz. 9:00 lub w innym terminie.

Proszę potwierdzić obecność na egzaminie e-mailem.20-06-2021 r.
Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z termodynamiki dla chętnych z wszystkich kierunków


Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się we wtorek 29-06-2021 r. o godz. 11:00.

Zapisz się na listę - zapisy zakończone
Zapisy będą trwać do soboty 26-06-2021 r. godz. 24:00.

Sprawdź, czy jesteś na liście
  


19-06-2021 r.
Egzamin z wymiany ciepła i wymienników

Egzamin odbędzie się w czwartek 24-06-2021 r. o godz. 12:15.

Zapisz się na listę - zapisy zakończone
Zapisy będą trwać do wtorku 22-06-2021 r. godz. 24:00.

Sprawdź, czy jesteś na liście

Egzamin odbędzie się w zespole:
20/21, 4L, SI, Wymiana ciepła i wymienniki, chłodnictwo i klimatyzacja, wykład, S1 CK s.4_w_Wciw01, WTMiT
17-06-2021 r.
Egzamin poprawkowy z termodynamiki dla chętnych z wszystkich kierunków


Egzamin odbędzie się w czwartek 24-06-2021 r. o godz. 9:00.

Zapisz się na listę - zapisy zakończone

Zapisy będą trwać do poniedziałku 21-06-2021 r. godz. 24:00.

Sprawdź, czy jesteś na liście17-06-2021 r.
Terminy egzaminu i zaliczenia ćwiczeń z termodynamiki

Terminy egzaminu i zaliczenia ćwiczeń uzgodnione ze studentami kierunków TR oraz OC są otwarte dla studentów wszystkich kierunków.


11-06-2021 r.
Terminy egzaminu i zaliczenia ćwiczeń z termodynamiki - sesja jesienna

TRANSPORT
Egzamin: piątek 03-09-2021 r. godz. 9:00
Zaliczenie ćwiczeń: piątek 03-09-2021 r. godz. 11:00

OCEANOTECHNIKA
Egzamin: piątek 03-09-2021 r. godz. 12:30
Zaliczenie ćwiczeń: czwartek 02-09-2021 r. godz. 10:1507-06-2021 r.
Terminy egzaminu i zaliczenia ćwiczeń z termodynamiki - sesja letnia

TRANSPORT
Egzamin: czwartek 24-06-2021 r. godz. 9:00
Zaliczenie ćwiczeń: wtorek 29-06-2021 r. godz. 11:0027-05-2021 r.
Egzamin poprawkowy i zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z termodynamiki

Proszę przedstawicieli kierunków o zaproponowanie terminów.
20-05-2021 r.
Terminy egzaminu z wymiany ciepła i wymienników

czwartek 24-06-2021 r. godz. 12:15
czwartek 01-07-2021 r. godz. 12:15
środa 01-09-2021 r. godz. 12:15

Ważne informacje dotyczące egzaminu zdalnego

 Instrukcja obsługi testu egzaminacyjnego po jego uruchomieniu
22-03-2021 r.
Egzamin poprawkowy z termodynamiki

Egzamin odbędzie się w zespole "Termodynamika 2020/21 - egzamin"


16-03-2021 r.
Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z termodynamiki

Zaliczenie odbędzie się w zespole "Termodynamika 2020/21 - zaliczanie ćwiczeń"
12-03-2021 r.
Termodynamika - zapisy na zaliczenie poprawkowe ćwiczeń i egzamin poprawkowy


Zapisy kończą się o godz. 24:00 w niedzielę 14 marca 2021 r.Zapisz się na zaliczenie poprawkowe ćwiczeń

Sprawdź, czy jesteś na liścieZapisz się na egzamin poprawkowy

Sprawdź, czy jesteś na liście

22-02-2021 r.
TERMODYNAMIKA - zaliczenie poprawkowe ćwiczeń i egzamin poprawkowy

Proponuję następujące terminy:

piątek 19 marca 2021 r. godz. 15:00 - zaliczenie ćwiczeń

piątek 26 marca 2021 r. godz. 15:00 - egzamin

Zapisy na zaliczenie ćwiczeń i/lub egzamin rozpoczną się w piątek 12 marca o godzinie 15:00.

Oprócz powyższych terminów będą oczywiście inne, w tym podczas sesji letniej i zimowej.
15-02-2021 r.
TERMODYNAMIKA - zaliczenie poprawkowe ćwiczeń i egzamin poprawkowy

Na trzecią dekadę marca planuję zaliczenie poprawkowe ćwiczeń i egzamin poprawkowy dla ograniczonej liczby chętnych z wszystkich kierunków.

Liczba miejsc na zaliczenie poprawkowe ćwiczeń - 20
Liczba miejsc na egzamin poprawkowy - 20

Zapisy na te terminy odbędą się według zasady "kto pierwszy ten lepszy".
Data rozpoczęcia zapisów zostanie ogłoszona wkrótce.

Nieprzystąpienie do zaliczenia lub egzaminu studentów zapisanych na listy będzie skutkować oceną niedostateczną.

Proszę przedstawicieli kierunków o ewentualne uwagi i/lub propozycje.


09-02-2021 r.
Egzamin z termodynamiki (2. termin oraz termin poprawkowy) w poniedziałek 15-02-2021 r. dla kierunku CK, IB, OC - zapisy

Egzamin odbędzie się w zespole "WTMiT-Termodynamika-SI-sem3-S1 CK+OC s.3_w_T01"

Zapisz się na listę zapisy zakończone

Koniec zapisów w sobotę 13. lutego o godz. 24:00.

Przed upłynięciem terminu zapisów sprawdź, czy jesteś na liście.

Sprawdź, czy jesteś na liście


Początek egzaminu testowego o godz. 10:00 dla wszystkich zapisanych studentów.

Początek drugiej części egzaminu dla osób, które uzyskały co najmniej 35 punktów z testu, o godz. 11:00.


07-02-2021 r.
Egzamin z termodynamiki (2. termin oraz termin poprawkowy) w piątek 12-02-2021 r. dla kierunku budowa jachtów - zapisy

Egzamin odbędzie się w zespole "WTMiT-Termodynamika-SI-sem3-S1 BJ+TR s.3_w_T01"

Zapisz się na listę zapisy zakończone

Koniec zapisów w środę 10. lutego o godz. 24:00.

Sprawdź, czy jesteś na liście

Początek egzaminu testowego o godz. 8:30 dla wszystkich zapisanych studentów.

Początek drugiej części egzaminu dla osób, które uzyskały co najmniej 35 punktów z testu, o godz. 9:30.05-02-2021 r.
Egzamin z termodynamiki (2. termin oraz termin poprawkowy) w środę 10-02-2021 r. dla kierunku transport - zapisy

Egzamin odbędzie się w zespole "WTMiT-Termodynamika-SI-sem3-S1 BJ+TR s.3_w_T01"

Zapisz się na listę zapisy zakończone

Koniec zapisów w poniedziałek 8. lutego o godz. 24:00.

Sprawdź, czy jesteś na liście

Początek egzaminu testowego o godz. 8:30 dla wszystkich zapisanych studentów.

Początek drugiej części egzaminu dla osób, które uzyskały co najmniej 35 punktów z testu, o godz. 9:30.

04-02-2021 r.
Egzamin z termodynamiki w poniedziałek 08-02-2021 r. dla kierunku budowa jachtów - zapisy

Egzamin odbędzie się w zespole "WTMiT-Termodynamika-SI-sem3-S1 BJ+TR s.3_w_T01"

Zapisz się na listę - zapisy zakończone
Koniec zapisów w sobotę 6. lutego o godz. 24:00.

Sprawdź, czy jesteś na liście

Początek egzaminu testowego o godz. 8:30 dla wszystkich zapisanych studentów.

Początek drugiej części egzaminu dla osób, które uzyskały co najmniej 35 punktów z testu, o godz. 9:30.


31-01-2021 r.

Zapisy na egzamin z termodynamiki w dniu 05-02-2021 r. dla kierunków: OC, CK, IB

Egzamin odbędzie się w zespole "WTMiT-Termodynamika-SI-sem3-S1 CK+OC s.3_w_T01"

Zapisz się na listę  - zapisy zakończone
Koniec zapisów w środę 3. lutego o godz. 24:00.

Sprawdź, czy jesteś na liście

Początek egzaminu o godz. 10:00 dla wszystkich zapisanych studentów.

Początek drugiej części egzaminu dla osób, które uzyskały co najmniej 35 punktów z testu, o godz. 11:00.


30-01-2021
Zapisy na egzamin z termodynamiki w dniu 03-02-2021 r. dla kierunku transport

Egzamin odbędzie się w zespole "WTMiT-Termodynamika-SI-sem3-S1 BJ+TR s.3_w_T01"


Zapisz się na listę  - zapisy zakończone
Koniec zapisów w poniedziałek 1. lutego o godz. 24:00.

Sprawdź, czy jesteś na liście


Początek egzaminu testowego o godz. 8:30 dla wszystkich zapisanych studentów.

Początek drugiej części egzaminu dla osób, które uzyskały co najmniej 35 punktów z testu, o godz. 9:30.26-01-2021 r.
Zaliczanie ćwiczeń - zespół

Zaliczanie ćwiczeń odbędzie się w zespole "Termodynamika 2020/21 - zaliczanie ćwiczeń".

Studenci zapisani na listę zaliczających są członkami tego zespołu.
25-01-2021 r.

Zapisy na zaliczenie ćwiczeń w dniu 29-01-2021 r.

Zapisy kończą się w środę 27.01.2021 r. o godz. 24:00.

Wpisz się na listę zaliczających  - zapisy zakończone


Sprawdź, czy jesteś na liście

Tylko osoby zapisane na listę będą mogły przystąpić do zaliczenia.25-01-2021 r.
Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z termodynamiki dla wszystkich kierunków

Zaliczenie odbędzie się w piątek 29 stycznia godz. 15:00.

 • Zaliczać będzie można kolokwium nr 1 lub kolokwium nr 2 lub całość materiału (zakres kolokwium nr 1 i kolokwium nr 2).
 • Na zaliczeniu obowiązują zasady podane w "Kolokwium nr 2 (20-21.01.2021 r.) - informacje" z dnia 07-01-2021 r., z tym że zakres kolokwium nr 2 obejmuje dodatkowo obiegi termodynamiczne dla kierunków budowa jachtów i transport oraz powietrze wilgotne dla kierunków: oceanotechnika, chłodnictwo i klimatyzacja, inżynieria bezpieczeństwa.
 • Zakres kolokwium nr 1 obejmuje bilanse energetyczne i przemiany gazów doskonałych.
 • Zadania z wilgotnego powietrza powinny zawierać szkic przemiany na wykresie i-X. Na wykresie powinny być naniesione linie parametrów określających punkty początkowy i końcowy przemiany (np. linia wilgotności względnej 0,5 oraz linia izotermy 35 st. C, których przecięcie wyznacza punkt początkowy przemiany). Na wykresie powinien być zilustrowany sposób odczytu wielkości wykorzystanych w rozwiązaniu.
 • Do zaliczenia będą mogli przystąpić studenci, którzy zapiszą się na listę elektroniczną. Student musi wskazać zakres materiału, który będzie zaliczać.
21-01-2021 r.
Terminy egzaminów z termodynamiki

Terminy ustalone w porozumieniu ze studentami
 • transport: środa 03-02 oraz środa 10-02-2021 r. - początek o godz. 8:30
 • budowa jachtów: poniedziałek 08-02 oraz piątek 12-02-2021 r. - początek godz. 8:30
 • pozostałe kierunki (OC, CK, IB): piątek 05-02 oraz poniedziałek 15-02-2021 r. - początek godz. 10:00
14-01-2021 r.
Propozycja terminów egzaminu z termodynamiki

Proponuję następujące terminy egzaminu z termodynamiki:
 • transport: 03-02 oraz 10-02-2021 r.
 • budowa jachtów: 04-02 oraz 11-02-2021 r.
 • pozostałe kierunki (OC, CK, IB) 05-02 oraz 12-02-2021 r.

w godzinach od 8:30 do 19:0007-01-2021 r.
Kolokwium nr 2 (20-21.01.2021 r.) - informacje
 1. Podczas kolokwium student powinien mieć włączony mikrofon i kamerkę. Używanie słuchawek jest niedozwolone.
 2. Do rozwiązania będą 2 zadania.
 3. Niech zajęcia rozpoczynają się o godz. (G):15. Plik z zadaniem nr 1 zostanie przesłany o godz. (G):10, a plik z zadaniem nr 2 dotrze o godz. (G):35. Rozwiązanie zadania nr 1 należy przesłać przed godz. (G):40, a rozwiązanie zadania nr 2 powinno być przesłane przed godz. (G+1):05.
 4. Rozwiązania przesłane po terminie nie będą akceptowane.
 5. Plik z rozwiązaniem powinien mieć nazwę: Nazwisko Imię-zad-1 (lub zad-2). W lewym górnym rogu rozwiązania powinny być podane: imię, nazwisko, kierunek, np.: Jan Kowalski, TR. W prawym górnym rogu powinna być podana data.
 6. Zalecany format pliku z rozwiązaniem zadania: jeden plik pdf.
 7. Na kolokwiach można mieć kartkę z wzorami pobraną z mojej strony www oraz jedną własną kartkę, formatu nie większego niż A3, z wzorami, rysunkami, wykresami, komentarzami, itp. Na tej kartce nie może być rozwiązań konkretnych zadań.
 8. Zakres materiału dla kierunków BJ, TR: przemiany gazów doskonałych, roztwory gazowe.
 9. Zakres materiału dla kierunków CK, IB, OC: roztwory gazowe, obiegi termodynamiczne, para wodna.
 10. Zadania z roztworów i pary wodnej mogą wymagać sformułowania i rozwiązania równania bilansu energii
 11. Zadania, których elementem jest bilans energii, należy rozwiązać wychodząc z pierwszej zasady termodynamiki. Napisać co przyjęto za układ termodynamiczny. Wykonać szkic układu z osłoną bilansową i strzałkami symbolizującymi energie doprowadzone do układu i wyprowadzone z układu. Napisać jak są obliczane poszczególne składniki równania bilansu energii.
 12. W przypadku zadań dotyczących przemian termodynamicznych gazów doskonałych oraz ich roztworów, przemianę należy przedstawić na wykresach p-V oraz T-S opisując początek (1) i koniec (2) przemiany, wskazać kierunek przemiany, zakreskować pola pracy bezwzględnej i ciepła przemiany.
 13. Rozwiązania zadań z obiegów termodynamicznych muszą zawierać szkic obiegu na wykresach o współrzędnych p-V oraz T-S. Punkty przecięcia przemian powinny być oznaczone kolejnymi cyframi, w kolejności wskazanej w treści zadania, np.: 1, 2, 3.
 14. Zadania z pary wodnej powinny zawierać szkic przemiany na wykresie i-s. Na wykresie powinny być naniesione linie parametrów określających punkty początkowy i końcowy przemiany (np. linia izobary 20 bar oraz linia izotermy 350 st. C, których przecięcie wyznacza punkt początkowy przemiany). Na wykresie powinien być zilustrowany sposób odczytu wielkości wykorzystanych w rozwiązaniu.

22-11-2020 r.
Kolokwium nr 1 - informacje
 1. Niech zajęcia rozpoczynają się o godz. (G):15. Plik z zadaniem nr 1 zostanie przesłany o godz. (G):10, a plik z zadaniem nr 2 dotrze o godz. (G):35. Rozwiązanie zadania nr 1 należy przesłać przed godz. (G):40, a rozwiązanie zadania nr 2 powinno być przesłane przed godz. (G+1):05.
 2. Rozwiązania przesłane po terminie nie będą akceptowane.
 3. Plik z rozwiązaniem powinien mieć nazwę: Nazwisko Imię-zad-1 (lub zad-2). W lewym górnym rogu rozwiązania powinny być podane: imię, nazwisko, kierunek, grupa, np.: Jan Kowalski, TR, gr. 21. W prawym górnym rogu powinna być podana data.
 4. Na kolokwiach można mieć kartkę z wzorami pobraną z mojej strony www oraz jedną własną kartkę, formatu nie większego niż A3, z wzorami, rysunkami, wykresami, komentarzami, itp. Na tej kartce nie może być rozwiązań konkretnych zadań.
 5. Zadania, których elementem jest bilans energii, należy rozwiązać wychodząc z pierwszej zasady termodynamiki. Napisać co przyjęto za układ termodynamiczny. Wykonać szkic układu z osłoną bilansową i strzałkami symbolizującymi energie doprowadzone do układu i wyprowadzone z układu. Napisać jak są obliczane poszczególne składniki równania bilansu energii.
 6. Dotyczy kierunków CK, IB, OC. W przypadku zadań dotyczących przemian termodynamicznych gazu doskonałego, przemianę należy przedstawić na wykresach p-V oraz T-S opisując początek (1) i koniec (2) przemiany, wskazać kierunek przemiany, zakreskować pola pracy bezwzględnej i ciepła przemiany.
 02-11-2020 r.
Uwaga studenci

Przesyłane rozwiązania zadań powinny spełniać następujące wymagania formalne:
 • plik powinien mieć nazwę: Nazwisko Imię-nazwa pliku z zadaniem (bez rozszerzenia), np: Kowalski Jan-TRS-butla
 • w lewym górnym rogu rozwiązania powinno być podane imię, nazwisko, kierunek, grupa, np. Jan Kowalski, TR, gr. 21
 • w prawym górnym rogu powinna być podana data

18-12-20 r.
Studenci, którzy mają problemy z korespondencją z nauczycielami akademickimi, mogą zapoznać się z poradą dostępną na stronie "Obcy język polski". Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na fragment:

"Tymczasem znawcy etykiety językowego savoir-vivre'u nie mają wątpliwości, że krótkie witam stawiane na początku e-maila (e-mailu) nie należy do dobrego tonu. Uważa się je za nieeleganckie i wręcz niestosowne, kiedy ktoś zwraca się do osoby nieznajomej czy instytucji, której chce się zadać pytanie i liczy na odpowiedź. Czasem bywa nawet protekcjonalne...
Studenci nie powinni więc sięgać po słowo witam, kiedy w internecie proszą o coś profesora, tak samo uczniowie w stosunku do nauczyciela czy podwładni do przełożonych."

Zachęcam do przeczytania całości tekstu.
01-10-2020 r.
Zapisy na zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z termodynamiki

Proponowane przez studentów terminy zaliczenia będą uwzględniane wg kolejności zapisów na listę zaliczających.

Wpisz się na listę zaliczających ćwiczenia    [zapisy będą trwały do niedzieli 04 października 2020 r. godz. 24:00]

Lista zaliczeń z przydzielonymi terminami01-10-2010 r.
Zapisy na egzamin poprawkowy z termodynamiki

Proponowane przez studentów terminy egzaminu będą uwzględniane wg kolejności zapisów na listę egzaminacyjną.

Wpisz się na listę egzaminacyjną     [zapisy będą trwały do niedzieli 04 października 2020 r. godz. 24:00]

Lista egzaminacyjna z przydzielonymi terminami