Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ogłoszenia dla studentów


Link do SOND


KONSULTACJE

środy 15.00 - 16.00 pok. 420

07-09-2018 r.
Egzamin/zaliczenie 14 września 2018 r.

Do egzaminu/zaliczenia nie będą mogli przystąpić studenci, którzy wykorzystali już 5 terminów (wliczając terminy, na które się zapisali, lecz do egzaminu/zaliczenia nie przystąpili).
07-09-2018 r.
Zapisy na egzamin poprawkowy z termodynamiki I
(zajęcia odbyły się w semestrze zimowym)

Termin egzaminu: piątek 14-09-2018 r. godz. 10:00, sala 18 i 421 (druga część)

Zapisz się na listę - zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście 


17-07-2018 r.
Zapisy na zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z termodynamiki I
(zajęcia odbyły się w semestrze zimowym)

Termin zaliczenia: poniedziałek 10-09-2018 r. godz. 10:00, sala 115

Zapisz się na listę  - zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście
07-09-2018 r.
Zapisy na zaliczenie poprawkowe wykładów z termodynamiki II
(zajęcia odbyły się w semestrze letnim)

Termin zaliczenia: piątek 14-09-2018 r. godz. 10:00, sala 18 i 421 (druga część)

Zapisz się na listę - zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście
07-09-2018 r.
Zapisy na egzamin poprawkowy z wymiany ciepła - kierunek chłodnictwo i klimatyzacja
(zajęcia odbyły się w semestrze letnim)

Termin egzaminu: piątek 14-09-2018 r. godz. 10:00, sala 18 i 421 (druga część)

Zapisz się na listę - zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście


19-07-2018 r.
Zapisy na zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z wymiany ciepła - kierunek chłodnictwo i klimatyzacja
(zajęcia odbyły się w semestrze letnim)

Termin zaliczenia: poniedziałek 10-09-2018 r. godz. 10:00, sala 115

Zapisz się na listę  - zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście18-07-2018 r.
Zasady zaliczania we wrześniu
UWAGA: Pojęcie zaliczenie obejmuje egzaminy i zaliczenia.

  1. Do zaliczania formy zajęć będzie mógł przystąpić student, który nie został skreślony z danej formy oraz który nie wykorzystał wszystkich terminów zaliczeń poprawkowych wynikających z regulaminu studiów.
  2. Student, który wykorzystał przysługujące mu terminy poprawkowe, będzie dopuszczony do zaliczenia, pod warunkiem że nie opuścił zbyt wielu zajęć i w poprzednich terminach zaliczeń uzyskał sporo punktów.
  3. Kolejnym warunkiem koniecznym przystąpienia do zaliczenia jest zapisanie się, w określonym terminie, na listę.

Warto więc szybko zapisać się na listę, aby dowiedzieć się, czy zostało się dopuszczonym do zaliczenia.19-07-2018 r.
Zapisy na egzamin poprawkowy z wymiany ciepła - kierunek chłodnictwo i klimatyzacja
(zajęcia odbyły się w semestrze letnim)

Termin egzaminu: czwartek 06-09-2018 r. godz. 10:00, sala 18 i 421 (druga część)

Zapisz się na listę   (zapisy do 02.09.2018 r. włącznie)  zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście17-07-2018 r.
Zapisy na zaliczenie poprawkowe wykładów z termodynamiki II
(zajęcia odbyły się w semestrze letnim)

Termin zaliczenia: czwartek 06-09-2018 r. godz. 10:00, sala 18 i 421 (druga część)

Zapisz się na listę   (zapisy do 02.09.2018 r. włącznie)  zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście17-07-2018 r.
Zapisy na egzamin poprawkowy z termodynamiki I
(zajęcia odbyły się w semestrze zimowym)

Termin egzaminu: czwartek 06-09-2018 r. godz. 10:00, sala 18 i 421 (druga część)

Zapisz się na listę   (zapisy do 02.09.2018 r. włącznie)  zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście


29-06-2018 r.
Egzaminy i zaliczenia poprawkowe we wrześniu

Proponuję następujące terminy egzaminów i zaliczeń poprawkowych.

Egzamin z termodynamiki 1, zaliczenie wykładów z termodynamiki 2 oraz egzamin z wymiany ciepła odbędą się w dwóch terminach:


- czwartek 06 września godz. 10.00, sala 18 i 421 (druga część)
oraz
- piątek 14 września godz. 10.00, sala 18 i 421 (druga część)


Zaliczenie ćwiczeń z termodynamiki 1 oraz ćwiczeń z wymiany ciepła

 - poniedziałek 10 września godz. 10.00, sala 115


Do 15 lipca czekam na sugestie dotyczące ewentualnych zmian powyższych terminów.

  


21-06-2018 r.
Zaliczenie wykładów z termodynamiki II

Zaliczenie odbędzie się we wtorek 26. czerwca.

Zaliczenia rozpocznie się o godz. 8:30 zamiast o 9:00.
29-05-2018 r.
Egzamin poprawkowy z termodynamiki dla wszystkich kierunków

Egzamin odbędzie się w środę 20. czerwca o godz. 16.00 w sali nr 18.

Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy nie wykorzystali 2. terminów poprawkowych.

Wpisz się na listę    zapisy zakończone ]

Sprawdź, czy jesteś na liście   [ tylko studenci zapisani na listę zostaną dopuszczeni do egzaminu ]

27-04-2018 r.
Zapisy na projekt wymiennika ciepła

Zapisy będą trwać do 15 maja 2018 r. godz. 24:00.

Student, który wpisze się na listę, będzie miał uwzględnioną ocenę za projekt w ocenie końcowej z ćwiczeń.
Waga oceny z projektu 0,15.

Wpisz się na listę              Zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście26-04-2018 r.
Zadania domowe

Do rozwiązania zadanie domowe nr 2 z termodynamiki 2.

Do rozwiązania nowe zadanie z wymiany ciepła.22-02-2018 r.
Dodatkowy termin egzaminu i zaliczenia ćwiczeń z termodynamiki

Terminy te mogą wykorzystać studenci wszystkich kierunków, którzy powtarzali termodynamikę będąc studentami piątego semestru
oraz opuścili nie więcej niż 3 wykłady (w przypadku zdawania egzaminu) lub nie więcej niż 3 ćwiczenia (w przypadku zaliczania ćwiczeń).

Egzamin: piątek 02 marca

- godz. 12:15 sala nr 18 test
- godz. 14:00 sala 421 pytania otwarte

Wpisz się na listę egzaminacyjną      w terminie do środy 28. lutego godz. 24:00 ]    zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście

Do egzaminu będą mogli przystąpić tylko studenci zapisani na listę.
Zaliczenie ćwiczeń: poniedziałek 05 marca godz. 14:15 sala nr 119


Wpisz się na listę zaliczających       w terminie do niedzieli 4. marca godz. 20:00 ]    zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście

 Do zaliczenia będą mogli przystąpić tylko studenci zapisani na listę.08-02-2018 r.
Zapisy na EGZAMIN poprawkowy z termodynamiki,

który odbędzie się w piątek 16-02-2018 r.

TEST - godz. 10:15 w sali 18
PYTANIA OTWARTE - godz. 13:00 w sali 421

Wpisz się na listę     w terminie do niedzieli 4. marca godz. 20:00 ]         zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście

Do egzaminu będą mogli przystąpić tylko studenci zapisani na listę.


07-02-2018 r.
ZALICZENIE poprawkowe ĆWICZEŃ z termodynamiki dla wszystkich kierunków

odbędzie się w środę 14. lutego o godz. 14:15 w sali nr 120


Wpisz się na listę   w terminie do poniedziałku 12. lutego godz. 24:00 ]      zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście


 Do zaliczenia będą mogli przystąpić tylko studenci wpisani na listę.01-02-2018 r.
Zapisy na egzamin z termodynamiki w poniedziałek 05-02-2018 r.

Wpisz się na listę     [ w terminie do 04-02-2018 r. godz. 18:00 ]     zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście

Do egzaminu będą mogli przystąpić tylko studenci zapisani na listę.


29-01-2018 r.
Zapisy na egzamin z termodynamiki w czwartek 01-02-2018 r.

Wpisz się na listę   [ w terminie do 31-01-2018 r. godz. 24:00 ]     zapisy zakończone

Sprawdź, czy jesteś na liście

Do egzaminu będą mogli przystąpić tylko studenci wpisani na listę.

Test elektroniczny - instrukcja
26-01-2018 r.
Ocena z zaliczenia na przykładach

Student uzyskał K1 punktów z zaliczenia kolokwium nr 1 oraz K2 punktów z zaliczenia kolokwium nr 2.
Ponadto zdobył DP punktów dodatkowych.
Jaką ocenę otrzyma?
OB = [(K1 + K2)/2 + DP]*0,05
gdzie OB jest oceną obliczeniową.
Niech K1 = 41, K2 = 76, DP = 4
wówczas OB = [(41 + 76)/2 + 4]*0,05 = 3,125.
Gdy 2,5 <= OB < 3,25 oceną z zliczenia jest 3 (dst).25-01-2018 r.
Kolokwium poprawkowe z termodynamiki

Poniedziałek 29-01-2018 r. godz. 16.15 sala nr 120.

Będzie można zaliczać tylko kolokwium nr 1 lub tylko kolokwium nr 2 lub dwa kolokwia.23-01-2018 r.
UWAGA studenci powtarzający termodynamikę

Studentów, którzy w roku akademickim 2016/17 mieli 30 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
na egzamin i zaliczenie ćwiczeń obowiązuje zakres materiału z roku akademickiego 2016/17.17-01-2018 r.
Wymiana ciepła i wymienniki

Egzamin: poniedziałek 05.02.2018 r. godz. 10:15, sala 18

Zaliczenie ćwiczeń: wtorek 06.02.2018 r. godz. 10:15
10-01-2018 r.
Egzamin z termodynamiki dla wszystkich kierunków

Egzamin odbędzie się (terminy do wyboru):

  • w czwartek 01 lutego o godz. 10.15 w sali nr 18
  • w poniedziałek 05 lutego o godz. 10.15 w sali nr 18
  • piątek 16 lutego o godz. 10.15 w sali nr 18


Ostateczny termin zdania egzaminu to 17.09.2018 r.

Każdy student może przystąpić do egzaminu trzy razy.08-01-2018 r.
Kolokwium nr 2

odbędzie się na zajęciach w poniedziałek 22 stycznia i w środę 24 stycznia.06-12-2017 r.
Poprawa kolokwium nr 1

Poprawa dla studentów wszystkich kierunków odbędzie się

w czwartek 4. stycznia 2018 r., godz. 17:15, sala 120.
18-10-2017
Uruchamianie animacji na stronie

Z animacjami dobrze sobie radzi przeglądarka Firefox z zainstalowaną wtyczką Shockwave Flash.
06-10-2017 r.
Studenci, którzy mają problemy z korespondencją z nauczycielami akademickimi, mogą zapoznać się z poradą dostępną na stronie "Obcy język polski". Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na fragment:

"Tymczasem znawcy etykiety językowego savoir-vivre'u nie mają wątpliwości, że krótkie witam stawiane na początku e-maila (e-mailu) nie należy do dobrego tonu. Uważa się je za nieeleganckie i wręcz niestosowne, kiedy ktoś zwraca się do osoby nieznajomej czy instytucji, której chce się zadać pytanie i liczy na odpowiedź. Czasem bywa nawet protekcjonalne...
Studenci nie powinni więc sięgać po słowo witam, kiedy w internecie proszą o coś profesora, tak samo uczniowie w stosunku do nauczyciela czy podwładni do przełożonych."
04-10-2017 r.
Dodatkowe punkty (%) otrzymywane na ćwiczeniach, wykładach oraz za zadania domowe doliczane są do punktacji zaliczeniowej tylko w pierwszym terminie zaliczenia (egzaminu).04-10-17 r.

Punkty za zadanie domowe mogą być przyznane studentom (do 3 osób), którzy pierwsi dostarczą poprawne rozwiązania. Termin dostarczenia zadania domowego, w formie elektronicznej lub papierowej, wynosi 3 dni. Można dostarczać wyłącznie rozwiązania uzyskane samodzielnie.
Studenci, którzy w terminie dostarczą poprawne rozwiązania, mogą być poproszeni o omówienie swoich rozwiązań na konsultacjach lub najbliższych zajęciach, zanim zostaną przyznane im punkty.
Punkty przyznane za zadania są na bieżąco wpisywane do tabelki dostępnej dla studentów z podstrony "Wyniki".