Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wyniki

Semestr letni roku akademickiego 2020/21

Wymiana ciepła i wymienniki

Wyniki zaliczenia ćwiczeńSemestr zimowy roku akademickiego 2020/21

Termodynamika

Wyniki zaliczenia ćwiczeń

Budowa jachtów

Oceanotechnika

Chłodnictwo i klimatyzacja

TransportSemestr zimowy roku akademickiego 2019/20

Termodynamika

Punkty za odpowiedzi na zajęciach i zadania domowe

Wyniki zaliczenia ćwiczeń

Wyniki egzaminu


Studenci skreśleni z zajęć
Semestr letni roku akademickiego 2018/19

Wymiana i wymienniki ciepła

Punkty za odpowiedzi na zajęciach i zadania domowe

Wyniki zaliczenia ćwiczeń

Wyniki egzaminuSemestr zimowy roku akademickiego 2018/19

Termodynamika

Punkty za odpowiedzi na zajęciach i zadania domowe

Wyniki zaliczenia ćwiczeń     [ Studenci wszystkich kierunków łącznie, w kolejności alfabetycznej ]

Wyniki egzaminu


Semestr letni roku akademickiego 2017/18

Wymiana i wymienniki ciepła

Punkty za odpowiedzi na zajęciach i zadania domowe

Zaliczenie ćwiczeń

Wyniki egzaminu


Termodynamika II

Punkty za odpowiedzi na wykładzie i zadania domowe

Nieobecności

Wyniki zaliczenia wykładów


Termodynamika   semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018

Punkty za odpowiedzi na zajęciach i zadania domowe - wszystkie kierunki

Nieobecności - wszystkie kierunki

Wyniki zaliczenia ćwiczeń     [ Studenci wszystkich kierunków łącznie, w kolejności alfabetycznej ]

Wyniki egzaminu

  


Praca przejściowa - IB semestr letni roku akademickiego 2016/2017 

Zaliczenie
Wymiana ciepła i wymienniki  - CK semestr letni roku akademickiego 2016/2017

Zaliczenie ćwiczeń
EgzaminTermodynamika   semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017

Punkty za odpowiedzi na zajęciach i zadania domowe - wszystkie kierunki
Nieobecności - wszystkie kierunkiZaliczenie ćwiczeń

Budowa jachtów
Chłodnictwo i klimatyzacja
Inżynieria bezpieczeństwa
Oceanotechnika
Transport
Transport (P)


Zaliczenie wykładów/egzamin

Budowa jachtów
Chłodnictwo i klimatyzacja
Inżynieria bezpieczeństwa
Oceanotechnika
Transport
Transport (P)