Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wyniki

Termodynamika   semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018

Punkty za odpowiedzi na zajęciach i zadania domowe - wszystkie kierunki

Nieobecności - wszystkie kierunki

Wyniki zaliczenia ćwiczeń     [ Studenci wszystkich kierunków łącznie, w kolejności alfabetycznej ]

Wyniki egzaminu

  


Praca przejściowa - IB semestr letni roku akademickiego 2016/2017 

Zaliczenie
Wymiana ciepła i wymienniki  - CK semestr letni roku akademickiego 2016/2017

Zaliczenie ćwiczeń
EgzaminTermodynamika   semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017

Punkty za odpowiedzi na zajęciach i zadania domowe - wszystkie kierunki
Nieobecności - wszystkie kierunkiZaliczenie ćwiczeń

Budowa jachtów
Chłodnictwo i klimatyzacja
Inżynieria bezpieczeństwa
Oceanotechnika
Transport
Transport (P)


Zaliczenie wykładów/egzamin

Budowa jachtów
Chłodnictwo i klimatyzacja
Inżynieria bezpieczeństwa
Oceanotechnika
Transport
Transport (P)