Wrze czynnik chłodniczy podczas przepływu przez rurkę o średnicy 5 mm.