Rysowanie krzywej wrzenia dla konwekcji swobodnej w dużej objętości cieczy.