Mikroskopowa teoria transportu ciepła

Opis/uwagi

Temperatura jest miarą energii kinetycznej cząstek. Większa energia kinetyczna cząstek oznacza wyższą temperaturę.

Transport ciepła polega na przekazywaniu energii przez cząstki o wyższej energii (wyższej temperaturze) cząstkom o niższej energii (niższej temperaturze).

Uruchom animację