Opis/uwagi

Do układu doprowadzany jest strumień energii elektrycznej, który na grzałce elektrycznej zamieniany jest w strumień ciepła. Temperatura układu wzrasta. Im wyższa temperatura układu, tym więcej ciepła uchodzi do otoczenia. Strumień ciepła uchodzącego do otoczenia jest proporcjonalny do różnicy temperatur układu i otoczenia. Po pewnym czasie strumienie energii doprowadzanej i wyprowadzanej zrównują się. Układ osiąga stan stacjonarny. W stanie stacjonarnym energia układu oraz temperatura nie zmieniają się w czasie. Temperatura w poszczególnych punktach układu może zależeć od położenia punktu.

Uruchom animację