Parametry stanu

Opis/uwagi

Jeżeli połączymy ze sobą dwa jednakowe układy mające takie same stany (wszystkie parametry stanu jednego układu są równe odpowiednim parametrom stanu drugiego układu), to w powstałym układzie intensywne parametry stanu się nie zmienią (np. p1 = p2 = p, t1 = t2 = t, v1 = v2 = v, u1 = u2 = u, i1 = i2 = i, s1 = s2 = s). Natomiast ekstensywne parametry stanu się podwoją (np. V = V1 + V2, U = U1 + U2, I = I1 + I2, S = S1 + S2, m = m1 + m2).
Oznaczenia: i - entalpia właściwa, J/kg, s - entropia właściwa J/(kg K).


Uruchom animację