Opis/uwagi

Podgrzewacz pracuje w stanie stacjonarnym, tzn. że jego energia nie zmienia się w czasie (przyrost energii układu jest równy zero), a suma strumieni energii doprowadzanej jest równa sumie strumieni energii wyprowadzanej.

Ogólne równanie bilansu energii Ed = ΔEu  + Ew

Strumień energii doprowadzanej do układu Ed = Wel + Ii


Przyrost energii układu ΔEu = 0


Strumień energii wyprowadzanej Ew = Qloss + Ie


Strumień entalpii doprowadzanej Ii  = mii
Strumień entalpii wyprowadzanej Ie = me ie

Uruchom animację